Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2023

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (20/02)

 

7h30:

Họp triển khai Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng DQTV

TP:

Ô. Chung

ĐĐ:

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chương Mỹ

 

 

8h30:

Họp rà soát việc triển khai dự án chuyển đổi số, xây dựng định mức sử dụng diện tích, công trình sự nghiệp và máy móc thiết bị chuyên dùng, xây dựng cải tạo sửa chữa năm 2023.

TP:

Ô. Quyết, Ô. P. Dũng, Ô. Nguyên, Ô. Toàn, Ô. Bình, Ô Trung, Ô Quý, Ô Hoàng (QTTB),  

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h00:

Công đoàn GV3 thông qua chi bộ GV3 hồ sơ Đại hội

TP:

BCH CĐGV3, Ban chi ủy chi bộ GV3, Tổ trưởng, tổ phó CĐ

ĐĐ:

Khoa CL- BB- QV

 

 

9h30:

Phòng TCCB&TT báo cáo Tập thể lãnh đạo trường Đề án kiện toàn bộ máy giai đoạn 2023-2025

TP:

Ô. Quyết, Ô. P. Dũng, Ô. Nguyên, Ô. Toàn và lãnh đạo P. TCCB&TT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

10h00:

Họp triển khai quy trình nhân sự BCH CĐBPHC2; phân công chuẩn bị công tác Đại hội

TP:

BCH CĐBPHC2; Tổ trưởng, tổ phó CĐ: TCCB&TT, HC - TH, QT - TB, KHTC, Y Tế.

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

13h00:

Khai mạc giải bóng đá Nam

TP:

Ban HL và Đội tuyển bóng đá Nam

ĐĐ:

Sân bóng đá trường ĐH Thủy Lợi.

 

P. HC - TH giúp xe 38 chỗ

 

 

13h45:

Đại hội Công đoàn Bộ phận Hành chính 1 (Phiên trù bị)

TP:

Toàn thể CB, VC thuộc CĐBPHC 1

ĐĐ:

Hội trường A (trang phục theo quy chế Đại hội)

 

 

14h30:

Đại hội Công đoàn Bộ phận Hành chính 1 (Phiên chính thức)

TP:

Toàn thể CB, VC thuộc CĐBPHC 1

Mời dự: Đảng ủy, Hội đồng trường, BGH, Đại điện các CĐBP

ĐĐ:

Hội trường A (trang phục theo quy chế Đại hội)

 

- Tổ CĐ P. HCTH giúp địa điểm

- Tổ CĐ P. TCCB&TT giúp chụp ảnh, đưa tin bài

- Tổ CĐ P. QTTB giúp âm thanh

- VP CĐ trường giúp maket, đ/c Linh hỗ trợ văn nghệ

 

 

16h00:

Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hành chính 2 báo cáo Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính 2 công tác chuẩn bị Đại hội

TP:

BCH CĐBPHC2, Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính 2

ĐĐ:

Phòng họp B (Ô. Chung chuẩn bị hồ sơ báo cáo)

 

 

Thứ 3 (21/02)

 

9h00:

Kiểm tra công tác thực hành sư phạm (đợt2) khóa đại học 52

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Toàn, Ô. Liêm

ĐĐ:

Trung tâm GDNN - GDTX Quận Thanh Xuân

 

P. HCTH chuẩn bị xe 4 chỗ

 

 

Tiết 7-8:

Tổng vệ sinh toàn trường

TP:

  1. QTTB, Đoàn TN và SV 3 khóa K53. K54. K55

 

GVCN chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra báo cáo trực tiếp đ/c Nguyên

 

 

Thứ 4 (22/02)

 

7h00:

Tham dự Lễ khai giảng NCS niên khóa 2022-2025 và trao bằng Tiến sĩ của Viện KH TDTT

TP:

Ô. Nguyên

ĐĐ:

Hội trường tầng 5- Viện KH TDTT

 

 P. HCTH chuẩn bị xe 4 chỗ

 

 

Tiết 3-4:

GV Nguyễn Thị Thức - Khoa LLCT thi giảng cấp khoa

TP:

Ô. Liêm, Bà Mỹ, Bà Liêm, Bà Nga, Ô. Hoàng, Ô. Đỗ Tuấn, Ô. Lợi, Bà Hạnh, GV trong khoa LLCT và các GV quan tâm.

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

11h00:

Đội tuyển bóng đá Nam trường gặp Trường ĐH Đại Nam

TP:

Ban HL và Đội tuyển bóng đá Nam

ĐĐ:

Sân bóng đá trường ĐH Thủy Lợi

 

P. HC- TH giúp xe 38 chỗ

 

 

15h00:

Tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào về việc trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao tại Việt Nam

TP:

CTHĐT, BGH, CTCĐ, BTĐTN, trưởng các đơn vị

ĐĐ:

Phòng họp A

 

P. HCTH chuẩn bị địa điểm

P. TCCB&TT trang trí khánh tiết và  chụp ảnh, đưa tin bài

P. QTTB chuẩn bị âm thanh

 

 

Thứ 5 (23/02)

 

7h45:

Họp trù bị công đoàn bộ phận Giảng viên 3, nhiệm kỳ 2023-2028

TP:

Toàn thể công đoàn viên thuộc CĐBP GV3 (trang phục theo quy chế Đại hội)

ĐĐ:

Hội trường A

 

 

8h00:

Họp thông qua Đề án kiện toàn bộ máy giai đoạn 2023-2025

TP:

Theo QĐ (ĐU, CTHĐT, BGH, trưởng các đơn vị, phó phụ trách đơn vị)

ĐĐ

Phòng họp A

 

 

8h30:

Đại hội công đoàn bộ phận Giảng viên 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028

TP:

Toàn thể công đoàn viên thuộc CĐBP GV3 (trang phục theo quy chế Đại hội)

Mời dự: Chi ủy chi bộ GV3, Ô. Liêm CTCĐ, đại diện BCH các CĐBP

ĐĐ:

Hội trường A

- Tổ CĐ P. HCTH giúp địa điểm

- Tổ CĐ P. TCCB&TT giúp chụp ảnh, đưa tin bài

- Tổ CĐ P. QTTB giúp âm thanh

- VP CĐ trường giúp maket, đ/c Linh hỗ trợ văn nghệ

 

 

8h30:

Làm việc với TTGDQP&AN về việc Xây dựng định mức thiết bị máy móc chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp (TTGDQP&AN quản lý).

TP:

Bộ phận thư ký của Hội đồng xây dựng định mức (theo nhiệm vụ được phân công), Ông Kha, Ông Quốc Anh và thành viên khác do TTGDQP&AN cử (nếu cần)

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

13h30:

Đại hội công đoàn bộ phận TTGDQP&AN, nhiệm kỳ 2023-2028

TP:

Toàn thể công đoàn viên thuộc CĐBP TTGDQP&AN (trang phục theo quy chế Đại hội)

Mời dự: Chi ủy chi bộ TTGDQP&AN, Bà Ngoãn PCTCĐ, đại diện BCH các CĐBP

ĐĐ:

Hội trường A

- Tổ CĐ P. HCTH giúp địa điểm

- Tổ CĐ P. TCCB&TT giúp chụp ảnh, đưa tin bài

- Tổ CĐ P. QTTB giúp âm thanh

- VP CĐ trường giúp maket

 

 

14h30:

Họp hội đồng thi kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho SV ĐHCQ, ĐHLT đợt 1 năm 2023

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h0:

Thẩm định chương trình HLTT

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

P. QLĐT&CTSV, TCCB&TT, đc Lê Thanh triển khai các QĐ và chuẩn bị hồ sơ báo cáo thông qua tại HĐ

 

 

Thứ 6 (24/02)

 

8h30:

Đại hội công đoàn bộ phận Giảng viên 1, nhiệm kỳ 2023-2028

TP:

Toàn thể công đoàn viên thuộc CĐBP GV1 (trang phục theo quy chế Đại hội).

Mời dự: Chi ủy chi bộ GV1, Ô. LiêmCTCĐ, đại diện BCH các CĐBP

ĐĐ:

Hội trường A

- Tổ CĐ P. HCTH giúp địa điểm

- Tổ CĐ P. TCCB&TT giúp chụp ảnh, đưa tin bài

- Tổ CĐ P. QTTB giúp âm thanh

- VP CĐ trường giúp maket

 

 

9h45:

Dự phiên đấu giá tài sản “Quyền thuê KTX số 1 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Trung, Ô. Hoàng

ĐĐ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- số 2, phố Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. HN

 

P. HC - TH giúp xe 4 chỗ

 

 

11h00:

Đội tuyển bóng đá Nam trường gặp Trường ĐH Hàng Hải

TP:

Ban HL và Đội tuyển bóng đá Nam

ĐĐ:

Sân bóng đá trường ĐH Thủy Lợi

 

P. HC - TH giúp xe 38 chỗ

 

 

13h45:

Đại hội công đoàn bộ phận Hành Chính 2, nhiệm kỳ 2023-2028

TP:

Toàn thể công đoàn viên thuộc CĐBP HC2 (trang phục theo quy chế Đại hội)

Mời dự: Chi ủy chi bộ HC2, Ô. Đức UVBTV, đại diện BCH các CĐBP

ĐĐ:

Hội trường A

- Tổ CĐ P. HCTH giúp địa điểm

- Tổ CĐ P. TCCB&TT giúp chụp ảnh, đưa tin bài

- Tổ CĐ P. QTTB giúp âm thanh

- VP CĐ trường giúp maket. BM ĐĐNT giúp văn nghệ

 

 

Thứ 7 (25/02)

 

6h00:

Tổ chức thi đẳng cấp 2, cấp 3 VĐV cho các học viên ĐHLT (từ ngày 25- 26/2/2023)

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Các đơn vị liên kết.

 

P. HCTH chuẩn bị xe 16 chỗ

 

 

CN (26/02)

 

Cả ngày

Tổ chức thi kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho SV ĐHCQ, ĐHLT đợt 1 năm 2023

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

Nhắc việc:

 

 

  1. P. QĐT&CTSV, TCCB&TT các đơn vị khẩn trương triển khai truyền thông về công tác tuyển sinh ĐH, ThS, TS năm 2023.
  2. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn thiếu liên quan đến công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, mở mã ngành đào tạo HLTT
  3. Đồng chí Nguyên chỉ đạo các phòng chức năng khẩn trương hoàn thiện đề án đầu tư, quản lý, khai thác cơ sở vật chất, KTC, dịch vụ để triển khai ngay đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của sinh viên nhà trường và TTGDQP&AN.
  4. Các BCH CĐBP hoàn thiện hồ sơ Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2023 – 2028, gửi về văn phòng Công đoàn trường (qua đ/c Ngô Xuân Đức) trước 17 h00 ngày 27/02/2023 để tổng hợp.
  5. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ đã nghiệm thu cấp cơ sở khẩn trương hoàn thiện báo cáo theo ý kiến Hội đồng và nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ về phòng trước 24 tháng 2 năm 2023.
  6. Các bộ phận chủ động triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho việc tiếp Thứ trưởng Bộ GD & TT Lào và đoàn công tác của Bộ GD&TT Lào.
  7. Các công đoàn triển khai tổ chức đại hội nếu trùng với lịch giảng dạy, đề nghị các khoa, trung tâm sắp xếp để tổ chức giảng dạy cho phù hợp, trong trường hợp không sắp xếp được thì các khoa, trung tâm chủ động dạy bù.

Trực lãnh đạo:

25, 26/02/2023: Bà. Lê Thị Vân Liêm TK. LLCT

 

BAN GIÁM HIỆU