Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2023

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (18/9):

 
   

-8h30:

Họp bình xét thi đua BCH CĐBP Hành chính 2

TP:

BCHCĐBP, Tổ trưởng các tổ công đoàn

ĐĐ

Phòng họp B

   

-8h30:

Thống nhất nội dung phối hợp triển khai chương trình chào tân SV

TP:

Mời dự  Ô. Phùng Xuân Dũng, lãnh đạo phòng QLĐT- KH&HTQT, Ban thường vụ đoàn TN, BCN SV, các GVCN, đại diện TTGDQP- AN

ĐĐ

Phòng họp A

   

-9h30:

Họp giao ban chung

TP:

ĐU, CTHĐT, BGH, CTCĐ, BTĐTN, trưởng các đơn vị

Đ Đ:

Phòng họp A

   

-14h30

Triển khai sinh hoạt chính trị khối VC, SQ, NLĐ theo kế hoạch

TP:

Toàn thể VC, SQ, NLĐ

ĐĐ

Hội trường A

- P. TCCB, HCTH, KHTC, QTTB chuẩn bị nội dung báo cáo BGH trước khi triển khai

- P. HC-TH chuẩn bị địa điểm máy chiếu

   

-16h30

Họp xét trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2023 đợt 1

TP:

HĐTS theo QĐ

ĐĐ

Phòng họp A

   

Thứ 3 (19/9):

 
   

-8h30:

Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh Lào

TP:

BGH, lãnh đạo P. KHTC, P. HCTH, P. QLĐT-KH&HTQT

ĐĐ

Phòng họp A

   

-9h30:

Họp Tập thể lãnh đạo trường cho chủ trương về công tác cán bộ

TP:

Ban Thường vụ Đảng ủy, CT HĐT, BGH, PTrP. TCCB.

ĐĐ

Phòng Họp A

- P. TCCB chuẩn bị nội dung báo cáo

   

-10h30:

 Làm việc với Ban Giám hiệu, P. KH-TC, PCTSV- Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội về Kế hoạch môn học GDQP&AN tháng 10/2023

TP:

Hiệu trưởng- Giám đốc, BGH, PT. PKHTC; Ô. Tiến (P GĐTTGDQP), Ô. Quốc Anh, Ô. Long (TTGDQP)

ĐĐ:

Phòng họp A

   

 -15h00:

Tổng vệ sinh toàn trường theo khu vực đã phân công (SV TTGDQP&AN tổng vệ sinh các khu công cộng, SV trường tổng vệ sinh sân tập, nhà tập)

TP:

TTGDQP&AN, Ô. Tuấn BCN SV, Ô. Đông, Ô. Nhân và GVCN kiểm tra báo cáo trực tiếp Ô. Nguyên

ĐĐ:

Toàn trường

   

-17h00:

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2023-2024

TP:

BGH và trưởng các đơn vị được phân công

ĐĐ:

Nhà thi đấu Đa năng

 

(các đơn vị được giao công việc, chuẩn bị xong trước 16h30)

   

-19h30:

Ga la chào tân sinh viên năm 2023

TP:

ĐU, CTHĐT, BGH và trưởng, phó các đơn vị, BCH ĐTN, BCNSV, VC, SQ, NLĐ và SV toàn trường

ĐĐ:

Nhà thi đấu Đa năng

 

(BCN SV giúp tập trung SV)

   

Thứ 4 (20/9):

 

8h00- 8h45:

Đón tiếp đại biểu khách (Phòng họp A)

-9h00:

Khai giảng năm học 2023- 2024

TP:

Đại biểu khách mời, CT HĐT, BGH, toàn thể viên chức, sĩ quan, người lao động và sinh viên toàn trường.

-ĐĐ:

Nhà thi đấu Đa năng

 

P. TCCB chuẩn bị khen thưởng

P. HCTH chuẩn bị maket, lễ tân, nước uống, đưa tin

P. QLĐT-KH&HTQT chuẩn bị CSVC, bàn ghế

P. QTTB chuẩn bị loa đài âm thanh, ánh sáng

TT HTĐT&BD chuẩn bị văn nghệ

 

Trang phục (Đồng phục trường theo quy định)

Sinh viên (Lễ phục)

BCN SV và TTGDQP&AN điểm danh, ổn định sinh viên trước 15 phút

   

Thứ 5 (21/9):

 

-6h30

Liên hệ đón LHS Lào

TP:

Ô. Tô Thành

ĐĐ

Đại học Thái Nguyên. Tp Thái Nguyên

 

P.HCTH giúp xe 16 chỗ

 

 

-8h30

BGH làm việc với P.QTTB, KHTC

TP:

Ô. Nguyên BGH, Ô. Bình, Hoàng (QTTB), Ô. Trung, Quý (KHTC)

ĐĐ

Phòng họp A

 

 (Phòng QTTB, KHTC chuẩn bị hồ sơ và nội dung liên quan báo cáo tại cuộc họp theo phân công tại cuộc họp chiều thứ 4 lúc 16h ngày 13/9 tại phòng Ô. Nguyên)

   

-9h00

Họp với Cty SUBARU

TP:

Ô. Nguyên BGH, Ô. Bình, Hoàng (QTTB), Ô. Trung, Quý (KHTC) và lãnh đạo Cty Subaru.

ĐĐ

Phòng họp A; Thực tế tại KTX SUBARU

 

 (Phòng QTTB mời lãnh đạo Subaru dự họp và chuẩn bị hồ sơ và nội dung liên quan báo cáo tại cuộc họp)

   

9h30:

Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng, chủng loại các trang thiết bị thuộc dự án chuyển đổi số - năm 2022. 

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Trung, Ô. Quý (KHTC), Ô Bình, Ô. Cừ, Ô. Hoàng, Bà Liên (QTTB), Ô. Đức (P.QLĐT&CTSV) và đơn vị cung cấp.  

ĐĐ

Phòng QT – TB và các khu vực lắp đặt thiết bị dự án

 

 

  -15h30

Họp Ban bảo đảm CSVC cho các khóa học tại TTGDQP&AN

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên BGH, Ô. Bình, Ô.Nhân (QTTB), Ô. Trung (KHTC); Ô. Đông y tế, Ô. Lăng, Ô. Tiến (PGĐ); Ô.Q.Anh TP TCHCKT TTGDQP&AN

ĐĐ

Phòng họp A;

 

Ô.Nhân (QTTB), Ô. Trung (KHTC); Ô. Đông y tế, Ô.Q.Anh phối hợp chuẩn bi nội dung (quy chế làm việc, quy trình phân công và xử lý công việc), báo cáo tại cuộc họp

   

Thứ 6 (22/9):

 
   

-8h30:

Họp Hội đồng tuyển sinh chính quy và VLVH đợt 2 năm 2023

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-10h00:         

Nghiệm thu và bàn giao các trang thiết bị Dự án chuyển đổi số - 2022

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. Trung, Ô. Quý (KHTC), Ô Bình, Ô. Hoàng (QTTB), Ô. Đức (P.QLĐT&CTSV), Ô. Hưng (TTND) và Đại diện BQL DA Bộ GD&ĐT, nhà thầu.

ĐĐ:

P. Họp A

 

 

-16h00:

Đón đoàn cán bộ TTGDQP&AN công tác tại Hưng Yên

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Đại học Thủy Lợi cơ sở Hưng Yên

-P. HCTH giúp xe 16 chỗ

   

-16h30:

 Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Khai mạc Giải bóng đá Lưu học sinh Lào, do Đại sứ quàn Lào tại VN tổ chức

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Nhân,  Ô. Bình QTTB,  Ô. Đức, Ô. T.Thành QLĐT,  Ô. Minh TK BC-BĐ cùng BTC của ĐSQ Lào tại VN

ĐĐ:

Sân bóng Bóng đá; Nhà thi đấu đa năng.

 

(Đề nghị các đơn vị, cá nhân của Trường được phân công phối hợp chủ động công việc với BTC)

   

Thứ 7 (23/9):

 
   

-6h00:

Đội tuyển Bơi tham gia thi đấu Giải Bơi khu vực Hà Nội

TP:

Ban HL và đội tuyển

ĐĐ:

Trường Đại học Thủy Lợi

-P. HCTH giup xe 16 chỗ

   

-8h30:

Khai mạc Giải bóng đá Lưu học sinh Lào

TP:

Theo Giấy mời, Ban QL LHS Lào và trưởng các đơn vị quan tâm

ĐĐ:

Sân bóng đá

- P. QLĐT- KH&HTQT; BM. Bóng đá giúp địa điểm

- P. QTTB giúp loa máy; Công tác ANTT.

 

Các tiểu ban và đơn vị/cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đảm bảo cho Giải bóng đá

   

-9h00:

Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh Lào

TP:

Theo QĐ và khách mời

ĐĐ:

Phòng họp A

   

CN (24/9):

 
   

-8h00:

Họp hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sĩ khóa 10

TP:

TP: theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-8h30:

Đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ khóa 10

TP:

Các HĐ theo QĐ

ĐĐ:

Tại các HĐ

   

-14h00:

Đưa đoàn cán bộ TTGDQP&AN công tác tại Hưng Yên

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Đại học Thủy Lợi cơ sở Hưng Yên

-P.Hành chính Tổng hợp giúp xe 16 chỗ

   

Nhắc việc:

1. Đề nghị các đơn vị được phân công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới và Giải Bóng đá lưu HS Lào, Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Lưu HS Lào. Rà soát công tác chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị giao ban chung.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh nề nếp làm việc, giảng dạy, học tập, rèn luyện của CB, GV, SQ, NLĐ và SV. Đảm bảo thức hiện tốt các quy định.

3. Ô. Nguyên chỉ đạo P. QTTB, Tổ bảo vệ xử lý nghiêm các trường hợp để xe không đúng nơi quy định. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện tốt công tác PCCC, VSMT chung, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc.

4.  Đề nghị trạm y tế tăng cường công tác kiểm tra và có các biện pháp tích cực triển khai phòng chống dịch sốt xuất huyết.

5. Lịch học tiết 5-6 chiều nay 18/9/2023 SV nghỉ và các khoa, trung tâm chủ động dạy sau; lịch học sáng ngày thứ 4 (20/9/2023) được chuyển xuống học bù vào buổi chiều thứ 4 (20/9/2023)

6. Ô. Đặng Đình Dũng- PTP. HC-TH đi thực tế lấy số liệu NCS.

   

Trực lãnh đạo:

Ngày 23,24/9/2023: Ô. Lê Chí Nhân- PTP- QTTB

 

 

BAN GIÁM HIỆU