Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2023

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (18/12)

 

- 6h00:

Đón tiếp SV Khóa 302 TT GDQP&AN

TP:

Toàn thể CB,SQ , CNV TT GDQP&AN

ĐĐ:

 Các KTX

   

-8h30:

Họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy năm 2023

TP:

Mời dự : Đại điện ĐUK theo dõi phụ trách trường

BCH Đảng ủy

ĐĐ:

Phòng họp A

   

- 14h00:

Học quy chế K302, TT GDQP&AN

TP:

CB,SQ , CNV TT GDQP&AN

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

   

- 14h00:

Các đơn vị phòng sinh hoạt chuyên môn

TP:

Toàn thể CB, VC, NLĐ của đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc của các đơn vị

   

- 14h00:

Tập huấn phần mềm quản lý điểm

TP:

Lãnh đạo khoa và giáo vụ khoa K.BC-BĐ-BR

ĐĐ:

Văn phòng K.BC-BĐ-BR

   

-15h30:

Họp kinh doanh dịch vụ

TP:

CTHĐT, BGH, BTV CĐT, lãnh đạo phòng QTTB, KHTC

ĐĐ:

Phòng họp B

 

- CĐT và QTTB chuẩn bị nội dung triển khai và báo đại diện các khu dịch vụ họp

   

Thứ 3 (19/12)

 

-8h30:

Họp chuẩn bị thanh lí các hợp đồng và triển khai công tác dịch vụ năm 2024; Xem xét gia hạn các hợp đồng thuê làm cột phát sóng

TP:

Ô Quyết, Ô, Phùng Dũng (CTHĐT), Ô Nguyên, Ô. Toàn (PHT); Ô. Liêm (CTCĐT), Ô Trung, Ô Quý (KHTC), Ô Bình, Ô. Nhân, Ô Hoàng (QTTB)

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

-P. QTTB, KHTC, CĐ trường phối hợp chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo tại Hội nghị

   

-9h30:

Làm việc với đại diện Nhà ăn 1, đại diện Nhà ăn 2 để chuẩn bị thanh lí hợp đồng.

TP:

Ô Quyết, Ô, Phùng Dũng (CTHĐT), Ô Nguyên, Ô. Liêm (CTCĐT), Ô Trung, Ô Quý (KHTC), Ô Bình, Ô. Nhân, Ô Hoàng (QTTB) và đại diện Nhà ăn 1, Nhà ăn 2

ĐĐ:

P. Họp A

 

-P. QTTB báo lịch làm việc cho đại diện nhà ăn

- PKHTC P. QTTB phối hợp chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với đơn vị thuê

   

-10h00:

 Họp triển khai Kế hoạch của Ban kiểm soát Hội đồng trường năm 2023-2024

TP:

Mời dự Ô. P.Dũng (CTHĐT); Ô. Toàn (TK HĐT)

Ban kiểm soát

ĐĐ:

Phòng họp C

   

- 14h00:

Họp trao đổi chuyên môn về quản lý vận hành chuyển đổi số

TP:

Nhà thầu dự án, lãnh đạo các đơn vị, các cá nhân được giao phụ trách phần mềm các đơn vị, các giáo vụ khoa

ĐĐ:

Phòng họp A

   

- 15h30:

Họp triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết luận Đoàn kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở

TP:

BTVĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, trưởng các phòng: TCCB, HCTH, KHTC, QTTB, Trưởng ban TTND, VPĐU, BĐCL, TT&PC

ĐĐ:

Phòng họp C

 

-Ô. Thành (BĐCL, TT&PC) chuẩn bị tài liệu liên quan, báo cáo

   

-16h00:

Họp thống nhất về công tác xây dựng kế hoạch tài chính, hậu cần năm 2024

TP:

Ô. Nguyên; Ô. Trung (KHTC); Ô. Tư; Ô. Đặng Dũng, Bà Ngân

ĐĐ:

Phòng họp B

   

Thứ 4 (20/12)

 

-9h00:

Họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo về rà sát, phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024

TP:

Ô.Quyết, Ô. Nguyên, Ô. Trung (KHTC); Ô. Bình, Ô. Hoàng (QTTB)

ĐĐ:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

-Phòng HCTH chuẩn bị xe ô tô

   

-10h00:

Họp thống nhất các môn học Chứng chỉ Giáo dục thể chất Khoa GDQP&AN

TP:

Ô. Toàn (PHT); Ô. Liêm (ĐBCL&TTr), Ô. P.Tuấn (K.ĐK-TD); Ô. Cường (K.GDQP&AN); Bà Ngoãn (K. CL-BB-QV)

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-10h30:

Họp chuẩn bị Hội nghị công tác Quản lý sinh viên

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Toàn (BGH); Ô. Liêm (CTCĐT); Ô Tư (HCTH); Ô. Thủy, Ô. Nhân (ĐTN); Ô. P.Tuấn (BCNSN); Bà Châu (QLĐT-KH&HTQT)

ĐĐ:

Phòng họp C

 

-Bà Châu chuẩn bị tài liệu liên quan, báo cáo tại cuộc họp

   

-13h00:

Tập huấn về công tác TCCB, Pháp chế

TP:

Ô.Liêm ̣(ĐBCL&TTr); Ô. Chung (TCCB)

ĐĐ:

Thành phố Hồ Chí Minh

 

- Phòng HCTH giúp xe ô tô đưa ra sân bay Nội Bài

   

-14h00:

Bộ môn Thể dục kiểm tra đẳng cấp 2,3 cho sinh viên khóa 52, 53, 54, 55

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

   

-14h00:

Xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2023

TP:

Tiểu ban chuyên môn HĐTS theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-14h30:

Chi bộ Giảng viên 2 họp sinh hoạt chuyên đề quý 4 năm 2023

TP:

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Giảng viên 2

ĐĐ:

Phòng họp C

   

-15h30:

Lễ khai giảng cao học Khóa 11 và Lễ bế giảng, trao bằng cao học Khóa 9

TP:

CTHĐT, BGH, trưởng phó các đơn vị, giảng viên tham gia giảng dạy Thạc sĩ

ĐĐ:

Hội trường A

 

- Phòng HCTH giúp địa điểm, trang trí khánh tiết; Phòng QTTB giúp âm thanh, loa đài

   

Thứ 5 (21/12)

 

- 6h30:

Tham gia Hội đồng "tài liệu bồi dưỡng Hướng dẫn thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong triển khai thực hiện công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong các cơ sở giáo dục tiểu học"

TP:

Ô.Toàn-PHT

ĐĐ:

Bộ Giáo dục và đào tạo

   

- 8h30:

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường ngân hàng đề thi các học phần: Tâm lý học TDTT, Tâm lý học đại cương, Lý luận và phương pháp TDTT 1 + 2

TP:

Theo QĐ và nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp A

   

- 10h00:

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường ngân hàng đề thi các học phần: Vũ khí bộ binh; Công sự, vật cản, thuốc nổ và vũ khí tự tạo.

TP:

Theo QĐ và nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp A

   

- 10h00:

Chúc mừng Trung tâm Thể thao Vietlel nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023)

TP:

Ô.Toàn; Ô. Đức và đại diện GV

ĐĐ:

Sơn Tây

 

-Phòng HCTH giúp xe 16 chỗ

 

 

-15h30:

 Họp về kế hoạch kiểm kê, thanh lý tài sản năm 2023

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Toàn; Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Cừ (QTTB); Ô. Trung, Ô. Quý (KHTC); Ô. Hưng (TB thanh tra ND)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-P.QTTB chuẩn bị văn bản, kế hoạch trước cuộc họp

   

Thứ 6 (22/12)

 

-8h30:

Chúc mừng Ban chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ (nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12)

TP:

 Đại diện Trung tâm GDQP&AN, Ô. Thủy-Bí thư Đoàn trường

ĐĐ:

Ban chỉ huy quân Sự huyện Chương Mỹ

 

-Phòng HCTH giúp xe 16 chỗ

 

 

- 9h00:

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường ngân hàng đề thi các học phần: Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2, Tiếng Anh chuyên ngành 1, Tiếng Anh chuyên ngành 2

TP:

Theo QĐ và nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp C

   

-10h30:

Gặp mặt sĩ quan, cựu quân nhân nhà trường, nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

TP:

CTHĐT, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; sĩ quan, cựu quân nhân đang công tác tại trường, trưởng các đơn vị khối hành chính.

ĐĐ:

Phòng họp A

   

- 14h00:

Họp xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học CQ và đại học liên thông đợt 5- 2023

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

- 14h30:

Công tác tại Bộ GD&ĐT

TP:

Ô.Nguyên; Ô. Hoàng (QTTB)

ĐĐ:

Bộ GD&ĐT

 

-Phòng HCTH giúp xe ô tô

 

 

-15h30:

 Hội nghị công tác Quản lý sinh viên năm 2023

TP:

ĐU-BGH, Trưởng các đơn vị, BTV CĐT, BTV ĐTN, BCNSV, Giáo vụ khoa; trưởng, phó các khóa K53, K54, K55, K56 và toàn thể Đảng viên Chi bộ Sinh viên

ĐĐ:

Hội trường A

 

-P.QLĐT-KH&HTQT phối hợp các đơn vị chức năng chuẩn bị tài liệu, nội dung cho Hội nghị;  BCN SV báo cho SV tham dự

   

-16h00:

Tổng kết và chia tay Lưu học sinh Lào tốt nghiệp Cao học

ngành Giáo dục học về nước năm 2023

TP:

- CTHĐT, Hệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các đơn vị: QLĐT- KH&HTQT; Khoa ĐTSĐH; ĐBCL-TT&PC; KHTC; TCCB; QTTB; HCTH, Ban QLLHS.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

- Phòng HCTH giúp chuẩn bị cơ sở vật chất và lên market cho chương trình tổng kết.

   

- 19h00:

Đón đoàn công tác Trường ĐHSP.TDTT Tp.HCM

 

-Phòng HCTH giúp xe ô tô đón tại sân bay Nội Bài

 

 

Thứ 7 (23/12)

 

- 8h00:

Giao lưu  Bóng đá Khóa 302 TT GDQP&AN

TP:

Sinh viên K302 TT GDQP&AN

ĐĐ:

Sân bóng đá

 

-P. QLĐT- KH&HTQT và Bộ môn Bóng đá giúp địa điểm

   

- 8h00:

BGH làm việc tại Trường ĐH.TDTT Bắc Ninh

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Bắc Ninh

 

 

-08h30:

 Hội thảo khoa học cấp Khoa “Cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững TDTT cho Học sinh Sinh viên”. Mã số: B2023-TDH-01

TP:

Ô. Quốc Huy - CV vụ GD Tiểu học; Đại diện GV GDTC các trường Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học, TP Hà Nội; tỉnh Quảng Ninh; tỉnh Hải Phòng, tỉnh Sơn La; Các thành viên tham gia đề tài; Giảng viên khoa LLCN và NVSP

ĐĐ:

Phòng họp B

   

-11h30:

Đón đoàn kết thúc đợt tập huấn về công tác TCCB, Pháp chế

TP:

Ô.Liêm ̣(ĐBCL-TT&PC); Ô. Chung (TCCB)

ĐĐ:

Sân bay Nội bài

 

- Phòng HCTH giúp xe ô tô 4 chỗ đón tại sân bay Nội Bài

   

CN (24/12)

 

- 8h00:

Giao lưu Bóng đá Khóa 302 TT GDQP&AN

TP:

Sinh viên K302 TT GDQP&AN

ĐĐ:

Sân bóng đá

 

-P. QLĐT- KH&HTQT và Bộ môn Bóng đá giúp địa điểm

   

 

 

 

 

Nhắc việc:

1. Đề nghị các đơn vị: Rà soát tài sản, thiết bị của đơn vị mình đề xuất thanh lý tài sản (nếu có) đảm bảo đúng quy định; đề xuất mua sắm CSVC năm 2024 gửi văn bản đề xuất về P.QTTB trước 31/12/2023.

2. Các đơn vị chủ động về thời gian họp đơn vị: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho viên chức, sĩ quan, NLĐ của đơn vị theo thẩm quyền quản lý; Tăng cường công tác quản lý chuyên môn trong đảm bảo thời gian, giờ giấc và hiệu quả công việc. Đặc biệt quán triệt tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn, chất kích thích khi tham gia giao thông, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông.

3. P. KHTC phối hợp các đơn vị rà soát công nợ, hồ sơ thanh quyết toán theo năm tài chính đúng quy định. 

 

Trực lãnh đạo

Ngày 23-24/12/2023 Ông Nguyễn Thành Hưng - PTK. CL-BB-QV