Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2024

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (17/6):

 

-8h30:

 Họp BGH

ĐĐ:

Phòng Hiệu trưởng

   

-9h30:

Họp giao ban chung

TP:

CTHĐT, BGH, CTCĐ, BTĐTN, trưởng các đơn vị.

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-14h00:

Các đơn vị sinh hoạt chuyên môn

TP:

Toàn thể thành viên các đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc các đơn vị

   

-16h00:

Tổ thư ký giúp việc Ban rà soát sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi; Triết lý giáo dục và Chiến lược phát triển nhà trường

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-Các thành viên phụ trách từng mảng chuẩn bị nội dung được phân công báo cáo

   

-16h30:

 Họp Ban Giám đốc TTGDQP & AN

ĐĐ:

 Phòng Hiệu trưởng

   

Thứ 3 (18/6):

 

-07h00:

 Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra rèn luyện thể lực năm 2024

ĐĐ:

Sân điền kinh

 

- Ô Nhân và Đội SVTN giúp CSVC

 

-Phòng QLĐT-KH&HTQT phối hợp giúp địa điểm

 

-QTTB phối hợp sắp xếp chỗ để xe

   

-08h00:

Dự hội nghị khuyến học

TP:

B. Hà Dung (QLĐT-KH&HTQT)

ĐĐ:

Trường CĐ nghề công nghiệp Hà Nội

 

-Tự túc phương tiện

   

-08h30:

Họp tổ rà soát, biên soạn hệ thống hóa văn bản quản lý trong công tác đào tạo, NCKH và Công tác sinh viên

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Các tổ tự bố trí địa điểm họp

   

-15h00

Họp Ban quản lý Dự án Trường theo KH

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-Phòng QTTB chuẩn bị các nội dung báo cáo theo KH, phần công nhiệm vụ cụ thể theo các mảng việc của Dự án và mời đơn vị tư vấn vào dự họp

Thứ 4 (19/6):

 

-06h10:

Dự hội thảo phục vụ biên soạn dự án Luật nhà giáo

TP:

Bà Ngoãn và BTV

ĐĐ:

KS Công đoàn Quảng Bá, số 98 Tô Ngọc Vân-Tây Hồ-TP.Hà Nội

 

- Phòng HCTH giúp xe ô tô 4 chỗ

   

-08h00:

Lấy visa cho Lưu học sinh Lào

TP:

Ô. Tô Thành

ĐĐ:

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

 

-Tự túc phương tiện

   

-09h00:

Họp hội đồng tuyển sinh liên thông ĐH VLVH năm 2024

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-09h30:

Họp Hội đồng cấp phòng xét, đánh giá điểm rèn luyện kỳ II năm học 2023-2024 và toàn khóa học cho SV ĐHCQ khóa 53 ngành GDTC

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

   

-15h00

Họp rà soát quản lý phần mềm tại phòng QTTB

TP:

Ô. Nguyên, Ô.Đức (QLĐT-KH&HTQT); Ô. Bình, Ô. Nhân và các chuyên viên phòng QTTB, B. Phương (KHTC)

ĐĐ:

Tại phòng làm việc của đơn vị (P.101)

 

-Phòng QTTB chuẩn bị các nội dung quản lý tài sản phần mềm Dự án chuyển đổi số để báo cáo

 

-Ô.Đức mời nhân viên đơn vị viết phần mềm vào hướng dẫn, trao đổi

   

Thứ 5 (20/6):

 

-14h15

 Chi bộ Sinh viên tổ chức kết nạp Đảng viên mới

TP:

-Mời dự Đảng uỷ, Chi uỷ các chi bộ, Ban thường vụ ĐTN

 

-Chi bộ sinh viên, quần chúng ưu tú Chi bộ SV, đội SVTN

ĐĐ:

Hội trường A

 

-Phòng HCTH giúp địa điểm;  Phòng QTTB giúp âm thanh, loa máy

   

-16h00

Làm việc với Ban thường vụ Đoàn trường

TP:

Ô. Nguyên và thành viên BTV Đoàn trường

ĐĐ:

Phòng Ô. Nguyên

 

-ĐTN chuẩn bị kế hoạch chi tiết các hoạt động hè năm 2024 báo báo

   

Thứ 6 (21/6):

 

-7h30:

Dự hội nghị thông tin tình hình thờ sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2024

TP:

Ô.Quyết; Ô. Dũng; Ô. Nguyên; Ô. Toàn; Ô. Tuấn

ĐĐ:

Trường Đại học Hà Nội

 

-Phòng HCTH chuẩn bị xe ô tô

   

-8h00:

Họp hội đồng nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên nhà giáo và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quý II năm 2024

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-Phòng TCCB chuẩn bị hồ sơ

   

-8h45:

Họp thường trực hội đồng thi đua khen thưởng

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-Phòng TCCB chuẩn bị hồ sơ; Trung tâm GDQP&AN báo cáo về khen thưởng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập TT

   

-09h30:

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu Tập bài giảng tin học

TP:

Theo QĐ, Nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-Yêu cầu thành viên các nhóm tham gia đầy đủ

   

-14h30:

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2023 – 2024

TP:

Theo QĐ, Nhóm nghiên cứu

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-Yêu cầu thành viên các nhóm tham gia đầy đủ

   

Thứ 7 (22/6):

 

-07h30:

Họp Hội đổng tuyển sinh ĐH liên thông VLVH

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-08h00:

Tổ chức tuyển sinh ĐH liên thông VLVH

TP:

Theo QĐ và các thí sinh

ĐĐ:

Sân ĐK và nhà đa năng

   

-08h00:

Giao lưu bóng đá sinh viên khoá 308 TTGDQP&AN

TP:

Sinh viên K308

ĐĐ:

Sân bóng đá

 

-Bộ môn Bóng đá giúp địa điểm; TTGDQP&AN phối hợp với các đơn vị đảm bảo công tác an ninh và y tế

   

CN (23/6):

 

-08h00:

Giao lưu bóng đá sinh viên khoá 308 TTGDQP&AN

TP:

Sinh viên K308

ĐĐ:

Sân bóng đá

 

-Bộ môn Bóng đá giúp địa điểm; TTGDQP&AN phối hợp với các đơn vị đảm bảo công tác an ninh và y tế

   

Nhắc việc

 

   1. Các đơn vị sử dụng phần mềm chuyển đổi số rà soát việc cập nhật, nếu có vướng mắc báo cáo trực tiếp Ô. Đức để lên lịch làm việc cụ thể với đơn vị viết phần mềm

   2. P. QTTB bàn giao Sổ tài sản và phân công nhiệm vụ cụ thể việc quản lý tài sản cho các đơn vị trước ngày 31/6/2024; Ô. Nhân phối hợp với TTGDQP&AN và P. QLĐT-KH&HTQT chuẩn bị tốt CSVC…báo cáo kế hoạch nhà ở KTX hè (tháng 7, tháng 8,9) cho BGH trước ngày 20/6/2024

    3. P. QTTB, KHTC phối hợp rà soát và báo cáo Ô. Nguyên các mảng công việc đã và đang triển khai (sửa chữa, xây dựng, mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng….) hàng tuần.

    4. Ô.Nguyễn Mạnh Đạt – K.HLTT đi lấy số liệu nghiên cứu sinh tại Nam Định, Hưng Yên  từ ngày 17-19/6/2024

 

   

Trực lãnh đạo:

Ngày 22-23/6/2024: Ô. Nguyễn Thành Hưng- PTK. CL-ĐC-BB-QV

 

BAN GIÁM HIỆU