Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2021

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (15/03)

 

9h30:

Họp giao ban khối đào tạo

TP:

Ông Tuấn chủ trì, trưởng phó các phòng QLĐT&CTSV, ĐBL&TTr, QLKH, HTQT & TV, Khoa SĐH, các khoa, Bộ môn, TT NN-TH, TTBD&TCSK,

 

 

15h00:

Họp BCH đoàn trường mở rộng

TP:

BCH ĐTN, BCH các khóa, đội trưởng đội phó các đội tự quản, đội trưởng, phó đội tình nguyện. (đ/c Nhân chuẩn bị nội dung)

ĐĐ:

Văn phòng đoàn TN

 

 

Thứ 3 (16/03)

 

8h30:

Báo cáo rà soát quản lý, thanh lý tài sản 2020

TP:

BGH, CTHĐT, Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Hoàng, Ô. Cừ, Ô. Vũ Tuấn, Ô Trung, Ô Quý. (phòng QTTB&KHTC phối hợp báo cáo bằng văn bản)

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

10h00:

  1. Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường thống nhất, kiện toàn bổ sung nhân sự, nhiệm kỳ 2017 - 2022. (Các đồng chí BCH Công đoàn trường sắp xếp thời gian, tham gia Hội nghị đầy đủ, đúng giờ)

TP:

Mời dự: Ô. P. Dũng CTHĐT, BCHCĐT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Chi bộ Sinh viên tổ chức kết nạp Đảng viên mới

TP:

Mời dự: Ô. P Dũng PBT dự chỉ đạo, Đai điện chi ủy các chi bộ, toàn thể ĐV chi bộ

ĐĐ:

Hội trường A

 

Phòng HC-TH giúp địa điểm

Phòng QTTB giúp âm thanh

 

 

14h30:

Nhà trường làm việc với viên chức, người lao động đang học tập tại Trung Quốc và những viên chức người lao động đăng ký học tiến sĩ tại trường năm 2021.

TP:

Ô. Quyết, Ô Nguyên, lãnh đạo các đơn vị có cán bộ đang học tập tại Trung Quốc, lãnh đạo phòng TCCB&TT, toàn thể viên chức, người lao động đang học tập tại Trung Quốc và những viên chức người lao động đăng ký học tiến sĩ tại trường năm 2021 (Ô. Đặng Dũng, Ô. Huynh (ĐK), Ô, Hoàng (ĐK), Ô. Đạt (Võ), Ô. Phương (CL), Ô. Hải (CL) B. Uyên (LL)).

ĐĐ

Phòng Họp A

 

 

15h00:

CLB TNTN sinh hoạt tháng 3 (Ô. Trung chuẩn bị nội dung)

TP:

Thành viên CLB

ĐĐ:

Văn phòng đoàn TN

 

 

15h30:

Nhà trường làm việc với Ô. Phạm Minh về việc học tập tại Trung Quốc

TP

Ô. P Dũng, Ô Nguyên, lãnh đạo phòng TCCB&TT, lãnh đạo khoa BC-BĐ-BR, Ô. Phạm Minh

ĐĐ

Phòng Họp A

 

 

Thứ 4 (17/03)

 

8h30:

Họp Hội đồng thông qua thuyết minh đề tài KH&CN, SKKN cấp cơ sở của CB, GV năm học 2020-2021 (Hội đồng 1)

TP

Theo QĐ + Nhóm nghiên cứu

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

8h30:

Họp Hội đồng thông qua thuyết minh đề tài KH&CN, SKKN cấp cơ sở của CB, GV năm học 2020-2021 (Hội đồng 2)

TP

Theo QĐ + Nhóm nghiên cứu

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

10h00

Thông qua phương án xây dựng tượng đài nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường

TP:

BGH, CTHĐT, Thường vụ CĐ, ĐTN, Lãnh đạo P. QTTB, KHTC

(P. QTTB chuẩn bị các phương án và dự toán kinh phí báo cáo BGH trước cuộc họp)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Diễn đàn thanh niên và Tập huấn kỹ năng cán bộ đoàn toàn trường

TP:

Báo cáo viên (TT Hỗ trợ và phát triển TN, thành đoàn Hà Nội), BCH Đoàn trường, BCH các khóa, BCH các chi đoàn (bí thư, phó bí thư), Đội trưởng, phó các đội tự quản, 100% thành viên CLB TNTN  (đ.c Trung thông báo triệu tập)

ĐĐ:

Hội trường A

Phòng HC-TH giúp hội trường, máy chiếu, nước uống

Phòng QTTB giúp âm thanh

 

 

Thứ 5 (18/03)

 

8h00:

Hội nghị tập thể lãnh đạo đánh giá viên chức bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

CTHĐT, Thường vụ đảng uỷ, Hiệu trưởng, các Phó HT, PTP TCCB&TT

ĐĐ:

Văn phòng Đảng uỷ

 

 

8h45:

Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ đánh giá viên chức bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

Ban chấp hành đảng uỷ

ĐĐ:

Văn phòng Đảng uỷ

 

 

9h30:

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tính nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

Theo Quyết định triệu tập

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

10h45:

Hội nghị tập thể lãnh đạo lấy phiếu tính nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

CTHĐT, Thường vụ đảng uỷ, Hiệu trưởng, các Phó HT, PTP TCCB&TT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

Tổng kết công tác tư vấn tuyển sinh 2020 và sơ kết HK1 năm 2020 -2021

TP:

BGH, CTHĐT và toàn thể VC, NLĐ

ĐĐ:

Hội trường A

 

Phòng HC-TH giúp địa điểm, máy chiếu, nước uống

Phòng QTTB giúp âm thanh

 

 

Thứ 6 (19/03)

 

8h30

Họp Hội đồng thông qua đề cương GT:

- Giải phẫu học Thể dục Thể thao;

- Bóng đá;

- Hồi phục và xoa bóp thể thao

TP:

Theo QĐ + Nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 7 (20/03)

 

13h30:

Hội nghị Hội đồng trường lấy phiếu tính nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

Thành viên Hội đồng trường

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h15:

Lễ Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiêm kỳ 2019-2024

TP:

- Mời dự: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Hội đồng trường; Ban chấp hành Công đoàn trường; Ban chấp hành Đoàn TN; Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận; Trưởng, phó các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, viện, bộ môn, trạm; Đảng viên các chi bộ; Toàn thể sỹ quan Trung tâm GDQP&AN; Đại diện sinh viên các khóa và sinh viên Trung tâm GDQP&AN.

ĐĐ:

Hội trường A

 

- Các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo sự phân công

 

 

CN (21/03)

 

7h00:

Tiền trạm chương trình từ thiện tại Yên Bái (chuyển hàng và công tác chuẩn bị)

TP:

Ô. Thủy BT ĐTN, Ô. Trung, Ô. Nhân, Ô. Duy Linh, Bà Ngân ĐK

   

Nhắc việc:

 

 

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 bám sát diễn biến dịch bệnh. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sinh viên trở về trường học tập. Bố trí cán bộ trực và kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường.

 

2. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo số 68,69/TB-ĐHSPTDTTHN ngày 18/02/2021 V/v cử cán bộ, giảng viên hướng dẫn, lựa chọn các em sinh viên tham gia NCKH dự Hội nghị khoa học Sinh viên cấp Trường và cấp Toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực thể dục thể thao năm 2021 (chi tiết truy cập Website Trường).

 

3. Giảng viên, GVCN tăng cường công tác quản lý sinh viên sau khi trở lại trường học tập.

Trực lãnh đạo:

20-21/03/2021 : Bà Mai Thị Ngoãn TK BBCLQV

                          Ông Nguyễn Minh Tư PTP. TCCB&TT