Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (15/11)

 

08h30:

Họp ban chỉ đạo, ban tổ chức và toàn thể thành viên các tiểu Ban chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

Các trưởng tiểu ban thông báo các thành viên tham dự và chuẩn bị chi tiết các nội dung được phân công để báo cáo.

   

10h00:

Họp trực tuyến BTC Hội thảo KHQT

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Tuấn (BGH), Ô. P.Dũng, Ô. Đức, Ô. Tô Thành, Ô Hưng, Ô. Tư . Cùng lãnh đạo Viện KHTDTT, NXBTDTT và trường ĐHSP TDTT TP HCM

ĐĐ:

Ô. Đức chuẩn bị phòng họp zoom

   

Thứ 3 (16/11)

 

Tiết 1+2:

Giảng viên Nguyễn Mạnh Đạt K. V-B-C thi giảng cấp khoa

TP:

Ô. Liêm, Ô. Cường, Ô. Nam, Ô. Trần Dũng, Ô. Thịnh, Ô. P.Tuấn, Ô. Minh, Bà Ngoãn và các đồng chí quan tâm

ĐĐ:

Trực Tuyến

   

Tiết 3+4:

Giảng viên Phùng Mạnh Cường K.ĐK - TD thi giảng cấp khoa

TP:

Ô. Liêm, Ô. Toàn, Ô.Tuấn, Ô. Điệp, Ô. Vương, Ô. Nam, Ô. Minh, Bà Ngoãn và các đồng chí quan tâm

ĐĐ:

Trực tuyến

   

14h00:

Tất cả các đơn vị tổng vệ sinh khu vực làm việc và khu vệ sinh chung của đơn vị mình.

TP:

Đề nghị các đơn vị cử người trực để BGH, CTCĐT, P. HCTH, P.QTTB kiểm tra

ĐĐ:

Tại các đơn vị

   

14h30:

Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học, ngành GDTC (hệ VLVH khóa 14 và khóa 13 hệ CQ) đợt 2 năm 2021

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

15h00:

Họp Hội đồng xét điểm chuẩn và duyệt danh sách trúng tuyển LTĐH từ trình độ Cao đẳng lên Trình độ Đại học liên kết với tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lào Cai.

TP:

Hội đồng thi và Ban thư ký

ĐĐ:

Phòng họp A

   

Thứ 4 (17/11)

 

8h00-9h15:

Triển khai kế hoạch sinh hoạt chính trị năm học 2021-2022

Chuyên để: Phương pháp viết bài báo khoa học

TP:

Toàn thể giảng viên các khoa, trung tâm (đã tiêm đủ 2 mũi Vacxin Covid-19)

Giảng viên trong danh sách thuộc F2,3 dự trực tuyến qua zoom

ĐĐ:

Hội trường A

 

- Phòng QLKH-HTQT&TV chuẩn bị phòng Zoom

- Phòng HC-TH chuẩn bị địa điểm

- Phòng QT-TB chuẩn bị âm thanh

- Trạm y tế triển khai các biện pháp phòng dịch Covid - 19

 

Đề nghị các đồng chí thực hiện đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid - 19

   

9h30:

Lễ Mít tinh kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

TP:

* Dự trực tiếp:

- ĐU, CTHĐT, BGH, CTCĐ trường, BT ĐTN, lãnh đạo các phòng, khoa, BM, Trung tâm và toàn thể VC, SQ, NLĐ (đã tiêm đủ 2 mũi Vacxin Covid-19).

* Dự trực tuyến:

- VC, SQ, NLĐ chưa tiêm đủ 2 mũi và là các trường hợp F2,3

- Cán bộ lớp các khoá (P. QLĐT&CTSV triển khai)

Yêu cầu:

Mặc đồng phục của trường

ĐĐ:

Hội trường A

 

- Phòng QLKH-HTQT&TV chuẩn bị phòng Zoom

- Phòng HC-TH chuẩn bị địa điểm

- Phòng QT-TB chuẩn bị âm thanh

- Trạm y tế triển khai các biện pháp phòng dịch Covid - 19

 

Đề nghị các đồng chí thực hiện đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid - 19

   

13h15:

Đón Ô. Huy HT trường ĐHSP TDTT TPHCM

ĐĐ:

Sân bay Nội Bài

P. HCTH chuẩn bị xe 4 chỗ

   

14h00:

Họp thống nhất chế độ chính sách đối với đối tượng khoán việc theo giờ

TP:

Lãnh đạo P. TCCB&TT, QT-TB, HCTH, KH-TC và đối lượng lao động khoán việc theo giờ (P.QT-TB, HCTH thông báo)

ĐĐ:

Phòng họp B

   

15h00:

Ô. Quyết dự Họp Ban chấp hành Hội Khoa học TDTT Việt Nam.

ĐĐ:

Phòng họp A, Tổng cục Thể dục thể thao.

(Địa chỉ: 36 Trần Phú, Quận Ba đình, Thành phố Hà Nội)

   

15h30:

Ban chỉ đạo phong trào thi đua Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tổ chức chấm thi “Công sở thân thiện Hupes” lần V

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Tại văn phòng và phòng làm việc các đơn vị phòng, khoa, trung tâm

   

Thứ 5 (18/11)

 
 

Đón đoàn Trường ĐHSP TDTT HCM

ĐĐ:

Sân bay Nội Bài

P. HCTH chuẩn bị xe 16 chỗ

   

Tiết 1+2:

Giảng viên Lê Duy Linh bộ môn  NT- ĐĐ thi giảng cấp khoa

TP:

Ô. Liêm, Ô. Toàn, Ô. Hoàng, Ô. Tuấn, Bà Nga , Bà Liêm, Bà Mỹ, Ô. Tuấn, Bà Hạnh (Y học TDTT) và các đồng chí quan tâm

ĐĐ:

Trực tuyến

   

Tiết 1+2:

Giảng viên Nguyễn Thị Thúy Ngân khoa CL- BB QV thi giảng cấp khoa

TP:

Ô. Cường, Ô. Nam, Ô. Trần Dũng, Ô. Thịnh, Ô.P.Tuấn, Ô. Minh, Bà Ngoãn, Ô. Lợi (DDTT) và các đồng chí quan tâm

ĐĐ:

Trực tuyến

   

9h30:

Lễ khánh thành và bàn giao công trình đường đi nội bộ chào mừng 60 năm kỷ niệm ngày thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021.

TP:

- BCH ĐU, CTHĐT, BGH, trưởng các đơn vị

- Đại diện 06 hộ gia đình khu nhà thầy Lê Gia Tường

- Đại diện đơn vị thi công

ĐĐ:

Tại phòng họp A và khu vực công trình đường đi trước nhà ăn

 

P. QTTB phối hợp với đơn vị thi công và các gia đình chuẩn bị các điều kiện cho buổi lễ

   

Tiết 5-6:

Giảng viên Phan Thị Phượng thi giảng cấp Trung tâm

Môn:

Tiếng Anh 1

ĐĐ:

Trực tuyến

TP:

Ô. Liêm, Ô. Toàn, Bà Mỹ, Bà Minh, Bà Hoa , ,Ô Hoàng, Ô. Tuấn, Bà Hạnh (Y học TDTT) Bà Nga , Bà Liêm,và các đồng chí quan tâm

   

14h00-16h00:

Test kỹ thuật phòng Zoom trực tuyến Hội thảo KHQT

TP:

P. QLKH, HTQT & TV phối hợp với các đơn vị triển khai

Đ Đ:

Hội trường A

   

15h00:

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

TP:

Theo QĐ (ô. Nguyên thông báo với VKHTDTT và NXB TDTT)

ĐĐ:

Phòng họp A

   

16h00:

Kiểm tra CSVC, Kỹ thuật chuẩn bị cho HTKHQT

TP:

BGH, CTHĐT, trưởng phó các tiểu ban

ĐĐ:

Các khu vực

Thứ 6 (19/11)

 

08h00:

Hội thảo KHQT (theo kế hoạch)

TP:

- Hội đồng trường, ĐU - BGH, Trưởng phó các đơn vị và toàn thể các giảng viên

ĐĐ:

Phòng họp A, Hội trường A

 

- CB, GV nhà trường mặc đồng phục của trường

 

- Trạm y tế triển khai các biện pháp phòng dịch Covid – 19

(Đề nghị các đồng chí thực hiện đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid – 19)

 

Các tiểu ban triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phân công

Thứ 7 (20/11)

 

CN (21/11)

 
   

Nhắcviệc:

1. Cá nhân và các đơn vị được phân công chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế tổ chức ngày 19/11/2021 khẩn trương chủ động rà soát triển khai đảm bảo tiến độ. Nếu có vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của BGH.

2. P. QTTB phối hợp với các đơn vị triển khai tổng VSMT trên trục đường vào trường và các khu vực trong trường.

3. PTCCB&TT triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm, Hội thảo KHQT, kỷ niệm 20/11 xong trước ngày 18/11.

4. Ban Giám hiệu đề nghị các nhóm nghiên cứu có đề xuất Đề tài KH&CN, SKKN cấp cơ sở, GT/TBG/TLTK năm học 2021-2022 đã được Hội đồng khoa học thông qua ngày 03/11/2021 xây dựng thuyết minh/đề cương theo mẫu và gửi hồ sơ về phòng QLKH-HTQT&TV theo Thông báo số 620/TB-ĐHSPTDTTHN ngày 12/11/2021 (Thông tin chi tiết và các biểu mẫu, truy cập website Trường).

5. Để triển khai công tác thao giảng trực tuyến chào mừng ngày 20/11/2021 đề nghị các đơn vị phối hợp với các khoa chuyên môn để hoàn thành tốt đợt thao giảng trực tuyến.

Trực lãnh  đạo

20-21/11/2021: Ô. Trần Dũng – PTK. V-B-C

                         Ô. Vũ Quốc Huy – TBM. BR-BN

 

Ban Giám hiệu