Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/2 đến ngày 19/2/2023

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (13/02)

 

7h30:

13 - 17/2 Tập huấn cán bộ trung đội Tự vệ cơ quan năm 2023

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Ban chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ

 

 

8h30:

Họp trù bị Đại hội CĐBPGV 2

TP:

BCH CĐBPGV 2, tổ trưởng, tổ phó công đoàn

Mời dự: Bà Mỹ (BTCBGV2), Ô. Thủy (ĐĐ), Ô. Hoàn (NVSP)

ĐĐ:

Trung tâm NN-TH, tầng 2 - Nhà Thí nghiệm thể chất

 

 

8h30:

Họp Ban Giám hiệu

TP:

Phòng HT

 

 

9h30:

Họp giao ban chung và báo cáo tình hình thực hiện cải tiến giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo công văn của Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG.

TP:

CTHĐT, BGH; trưởng, phó các đơn vị: QLĐT&CTSV; ĐT SĐH; QTTB; KHTC; TCCB&TT; QLKH, HTQT&TV; ĐBCL&TT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Các đơn vị khối HC sinh hoạt chuyên môn

TP:

Toàn thể CB của đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc các đơn vị

 

 

14h30:

Họp Đảng uỷ

TP:

BCH Đảng uỷ

ĐĐ:

VP ĐU

 

 

15h30:

Các đơn vị khối giảng viên sinh hoạt chuyên môn

TP:

Toàn thể GV của đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc các đơn vị

 

 

Thứ 3 (14/02)

 

9h00:

Họp tại Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

TP:

Ô. Quyết, Ô. P. Dũng, Ô. Nguyên, Ô. Toàn, Ô. Tiến, B. Mỹ, B. Ngoãn

ĐĐ:

Đảng ủy Khối

 

  1. HC- TH bố trí xe 16 chỗ xuất phát tại trường lúc 8h00

 

 

Thứ 4 (15/02)

 

9h00:

Họp Ban Biên tập tạp chí GDTC – TTTH

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A. (Ô. Toàn Ô. Đức, Ô. Tư chuẩn bị nội dung báo cáo, phân công nhiệm vụ theo quyết định mới và báo cáo về hồ sơ xin điểm của tạp chí)

 

 

10h00:

Họp xây dựng tiêu chuẩn định mức giáo trình

TP:

BGH, Ô. Bình, Ô. Trung, Ô. Đức, Ô. Quý

ĐĐ:

Phòng họp A

 

  1. KHTC và QLKH&TV dự kiến nội dung định mức quản lý về xuất bản giáo trình

 

 

13h45:

Đại hội Công đoàn Bộ phận Giảng viên 2 nhiệm kỳ 2023-2028

TP:

Toàn thể công đoàn viên thuộc CĐBP GV2 (trang phục theo quy chế Đại hội)

Mời dự: BTV ĐU, BGH, Ban Chi ủy chi bộ GV2, BTV CĐT, BCH các CĐBP

ĐĐ:

Hội trường A

P. HCTH giúp địa điểm

P. TCCB&TT giúp chụp ảnh, đưa tin bài

P. QTTB giúp âm thanh

VP CĐ trường giúp maket

 

 

14h30:

CĐBP Hành chính 1 duyệt hồ sơ đại hội

TP:

BCH CĐBPHC1, BCU chi bộ HC1

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

14h30:

Họp triển khai xây dựng KH công tác PCCC

TP:

BGH, CT HĐT, Ô. Bình, Ô. Hoàng, Ô. Trung, Ô. Quý

ĐĐ:

Phòng Họp A

 

P. QTTB và P. KHTC xây dựng KH, chuẩn bị nội dung dự toán báo cáo tại cuộc họp theo CV của UBND huyện Chương Mỹ

 

 

Thứ 5 (16/02)

 

8h30:

Ông Nguyên đi công tác tại Viện KH TDTT

ĐĐ:

Viện KH TDTT

 

Phòng HC- TH bố trí xe 4 chỗ

 

 

9h00:

Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội CĐBP GV 2 nhiệm kỳ 2023 – 2028

TP:

BTV, các BCH CĐBP trực thuộc Công đoàn trường

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h30:

Họp công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 20 năm trường nâng cấp lên ĐH

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

P. HC - TH chuẩn bị KH báo cáo

  1. TCCB dự kiến BTC lễ kỷ niệm

 

 

Thứ 6 (17/02)

 

6h30:

Dự hội nghị tổng kết báo cáo viên toàn quân

TP:

Ô. Tiến (PGĐ), Ô Long TTGDQP&AN

 ĐĐ:

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

 

P. HCTH giúp xe 4 chỗ

 

 

8h30:

Họp hội đồng xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và máy móc thiết bị chuyên dùng.

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Phòng Họp A

 

(Bộ phận thư ký chuẩn bị và báo cáo chi tiết các nội dung)

 

 

9h30:

Họp Ban chỉ đạo và ban biên soạn đề án mở mã ngành HLTT

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

(Ô. Toàn, Ô Lê Thanh chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

 

10h30:

Họp Hội thể thao trường

TP:

Theo danh sách cũ. Mời dự: Ô. Vương, Ô Đinh Tuấn.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

Ô. Tô Thành chuẩn bị nội dung báo cáo

 

 

Tiết 3-4:

Giảng viên Lại Thế Hoà thi giảng cấp Bộ môn

TP:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các đc quan tâm

ĐĐ:

Phòng Thực hành tin học (Nhà Thí nghiệm thể chất)

 

 

14h00:

Họp rà soát chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

TP:

CTHĐT, BGH; CTCĐ, BTĐTN, trưởng các đơn vị: các đc phụ trách các đơn vị.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

(P. KHTC chuẩn bị kỹ nội dung thông qua)

 

 

Thứ 7 (18/02)

 

15h00:

Đội tuyển Bóng đá nam trường thi đấu giao hữu với U19 CAHN

TP:

HLV, Đội tuyển Bóng đá nam

ĐĐ:

Sân bóng đá

 

 

CN (19/02)

 

 

 

Nhắc việc:

 

 

1. P. QLĐT&CTSV, BCNSV chuẩn bị chi tiết KH đánh giá điểm rèn luyện HKI cho 3 khóa K52, K53, K54. Báo cáo BGH trước ngày 16/02/2023

2. BCN SV phối hợp đoàn TN xây dựng KH hoạt động và báo cáo BGH kế hoạch công tác chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm trường lên ĐH trước ngày 17/ 02/ 2023.

3. TT GDQP&AN phối hợp vơi P. QLĐT&CTSV xây dựng KH chi tiết học tập từ tháng 03/2023 đến tháng 08/2023 để bố trí phòng ở cho SV học GDQP&AN. Trình BGH trước ngày 30/02/2023.

4. P. QTTB, P. KHTC phối hợp xây dựng đề án, dự toán kinh phí thu chi cho hoạt động các dịch vụ và cải tạo sửa chữa KTX TT GDQP&AN báo cáo HT bằng văn bản trước 17h ngày 16/02/2023.

5. Đề nghị các đơn vị phối hợp với ban dự án chuyển đổi số về dự kiến phần mềm theo tổng thể theo KH của ban QL dự án.

6. Các phòng chức năng, các khoa họp rà soát tổng hợp báo cáo tình hình triển khai giảng dạy, học tập tuần đầu sau khi nghỉ tết Nguyên đán và công tác TTSP khoá 52 báo cáo BGH trước ngày 14/2/2023.

Trực lãnh đạo:

18/02/2023: Ô. Đỗ Anh Tuấn TK. YHTDTT

19/02/2023: B. Nguyễn Thị Minh Hạnh TBM. YS TDTT

 

BAN GIÁM HIỆU