Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (08/7):

 

-08h30:

Họp tập thể lãnh đạo

TP:

CTHĐT, BGH, lãnh đạo P TCCB

ĐĐ:

VP ĐU

   

-09h30:

Thường vụ Đảng uỷ, BGH làm việc với Ban TVCĐT và Ban thường vụ ĐTN

TP:

TV ĐU, BGH, Ban TV CĐT, ĐTN

ĐĐ:

P. họp A

   

-13h30:

Kết nối kỹ thuật điểm cầu hội nghị trực tuyến

TP:

 Ô. Đặng Linh, Ô. Ngọc P.HCTH

ĐĐ:

 Phòng họp C

 

-P. HCTH bố trí phòng họp C

   

-14h00:

Triển khai công tác xuất bản, in ấn giáo trình, tài liệu năm học 2024-2025

TP:

Ô. Toàn, lãnh đạo phòng QTTB, QLĐT-KH và HTQT

ĐĐ:

Phòng làm việc của Ô. Toàn

 

 

-15h00:

Họp BTV Công đoàn trường

TP:

 Mời dự: CTHĐT, BGH, Ô. Tiến, Ô. Lăng, Ô. Q.Anh, Chủ tịch CĐ bộ phận  TTGDQP&AN, Ô. Hưng TT trường, Ô. Bình,  Ô. Nhân, Ô. Hoàng  QTTB, Ô. Trung, Ô. Quý KHTC. Ô. Thủy BTĐTN.

ĐĐ:

 P.họp A

 

-Ô. Liêm CTCĐT phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp;

   

-16h45 :

Họp thống nhất chương trình hội nghị giao ban và tham quan mô hình quản trị đại học

TP:

 - Mời dự: Ô.Nguyên

- Ô. Liêm (CTCĐT); Ô. Trung KHTC; Ô. Tư.

ĐĐ:

 Phòng làm việc Ô.Liêm

   

Thứ 3 (9/7):

 

-08h00:

 Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TƯ, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

TP:

 Ô. Quyết. Ô. Phùng Dũng, Ô. Nguyên, Ô.Toàn, các Đảng ủy viên, Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, CTCĐ, BTĐTN

ĐĐ:

 P. họp C

 

 -P. HCTH bố trí phòng họp C và chuẩn bị nước uống

   

-08h00:

 Họp hội đồng tuyển sinh Đại học liên thông VLVH đợt 2 năm 2024

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

 Phòng họp A

   

-08h30:

 Tổ chức thi tuyển sinh Đại học liên thông VLVH đợt 2 năm 2024

TP:

 Theo QĐ và thí sinh dự thi

ĐĐ:

 Sân điền kinh

   

-10h30:

Họp công tác đón tiếp cựu SV K34

TP:

BGH, Ô. Liêm CTCĐT; lãnh đạo các đơn vị:  P.HCTH, P.QTTB, KHTC; BTĐTN; GĐ TT.Hỗ trợ ĐT&BD

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-15h00:

 Họp thường kỳ Ban quản lý dự án nhà tập thể thao đa năng

TP:

 Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. Bình,  Ô. Hoàng QTTB, Ô. Trung, Ô. Quý KHTC;

ĐĐ:

 P.Họp A

 

- P.QTTB  báo các đơn vị tư vấn và phối hợp chuẩn bị nôi dung chi tiết bằng văn bản, báo cáo tại cuộc họp

   

Thứ 4 (10/7):

 

-08h00:

Nộp lưu chiểu Tạp chí

TP:

B.Tuyết; Ô. Ngọc  (P.HCTH)

ĐĐ:

Thư viện Quốc gia; Cục Báo chí; Cục TTKHCN Quốc gia

 

-Tự túc phương tiện

   

-08h00:

 Họp rà soát, thống nhất chức năng nhiệm vụ

TP:

 Ô. Toàn, lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT-KH&HTQT, P. ĐBCL-TT&PC, P. HC-TH, P.TCCB

ĐĐ:

 Phòng họp A

 

 -Các đơn vị rà soát kỹ chức năng nhiệm vụ để thống nhất trong cuộc họp

   

-08h30:

 Công tác tại Đảng ủy Khối

TP:

 Ô.P.Tuấn, Ô.Đặng Linh

ĐĐ:

 Số 219 Trần Phú, Q.Hà Đông , TP.Hà Nội

   

-08h30:

Họp chuẩn bị hồ sơ đề nghị thanh lý xe tô ô hết niên hạn sử dụng

TP:

Ô.Bình (QTTB); Ô. Trung (KHTC); Ô Tư; Ô. Đặng Dũng; Ô.Quý; Ô. Hoàng (QTTB).

ĐĐ:

P. họp A

 

-Ô. Đặng Dũng chuẩn bị nội dung;  Ô.Quý; Ô. Hoàng chuẩn bị hồ sơ

   

-09h30:

 Thông qua Hội đồng nghiệm thu đề cương các môn: Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam; Chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh; Công tác bảo đảm hậu cần quân y.

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

 Phòng họp A

   

-09h30:

 Họp rà soát, thống nhất chức năng nhiệm vụ

TP:

 Ô. Nguyên, lãnh đạo các đơn vị: P.KH-TC, P.QT-TB, TTHTĐT&BD, P. TCCB

ĐĐ:

 Phòng họp C

 

-Các đơn vị rà soát kỹ chức năng nhiệm vụ để thống nhất trong cuộc họp

   

-14h00:

 Dự phiên họp chuyên đề của Cơ quan thường trực Hội đồng về xin ý kiến dự thảo Luật Nhà giáo.

TP:

Ô. Quyết

ĐĐ:

 Hội trường A Bộ GD&ĐT

 

-P. HCTH bố trí xe ôtô

   

-14h30:

 Họp rà soát, thống nhất chức năng nhiệm vụ

TP:

 Ô. Toàn, lãnh đạo các đơn vị: Khoa GDQP&AN, Khoa HLTT, P.TCCB

ĐĐ:

 Phòng họp A

 

-Các đơn vị rà soát kỹ chức năng nhiệm vụ để thống nhất trong cuộc họp

   

Thứ 5 (11/7):

 

-06h10:

 Dự Hội thảo “Công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng - Những vấn đề đặt ra hiện nay”

TP:

 Ô. Liêm

ĐĐ:

- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 

- Phòng HCTH giúp xe ô tô 4 chỗ

   

-07h30:

 Dự hội nghị BCH Đảng bộ Khối bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

TP:

 Ô. Quyết; Ô. Phùng Dũng

ĐĐ:

 Hội trường tầng 3, nhà 2C Số 219 Trần Phú, Q.Hà Đông , TP.Hà Nội

 

 -P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

   

- 08h30:

 Dự hội nghị tổng kết công tác đào tạo LHS Lào theo học tại VN năm học 2023-2024

TP:

 Ô. Nguyên

ĐĐ:

 Trường Đại học Cửu Long - Vĩnh Long

 

 -P.HCTH bố trí xe ôtô đưa ra sân bay Nội Bài

Thứ 6 (12/7):

 

-08h00:

Đón tiếp Cựu sinh viên K34 về thăm trường

TP:

Phòng QTTB; Trung tâm HTĐT&BD giúp cử người đón tiếp, bố trí chỗ ở KTX

   

-08h00:

 Họp thông qua rà soát, điều chỉnh chương trình Đào tạo của Trường (chương trình đào tạo 2022).

TP:

 Ô. Toàn, lãnh đạo các đơn vị: phòng QLĐT-KH&HTQT, phòng ĐBCL-TT&PC, trưởng phó các khoa, bộ môn, trung tâm.

ĐĐ:

 Phòng họp A

   

-09h00:

 Họp thông qua chương trình chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH theo hệ thống tín chỉ ngành GDTC.

TP:

 Ô. Toàn, lãnh đạo các đơn vị: phòng QLĐT-KH&HTQT, phòng ĐBCL-TT&PC, trưởng phó các khoa, bộ môn, trung tâm.

ĐĐ:

 Phòng họp A

   

-09h30:

 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Giáo trình Bóng đá

TP:

 Theo QĐ, nhóm biên soạn

ĐĐ:

 Phòng họp C

   

-14h00- 16h:

 Đón tiếp cựu k34 nhận phòng KTX C4

TP:

Ô. Nhân và SVTN

ĐĐ:

 KTX C4

   

-15h30:

 Giao lưu TDTT với cựu SV K34 nhân dịp 20 năm ngày ra trường và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

TP:

- Đội tuyển Bóng đá, Bóng chuyền hơi Nữ Công đoàn trường với đội Bóng  Cựu sinh viên K34.

(Ô. Trần Minh báo trực tiếp đội tuyển Bóng đá CĐ trường; Ô. Liêm báo trực tiếp đội tuyển Bóng chuyền hơi Nữ CĐ trường)

- Mời dự:  BGH, Đội bóng đá nam và BC hơi nữ CĐ trường,

ĐĐ:

Sân Bóng đá; sân Bóng chuyền

 

- Phòng QTTB giúp âm thanh, loa đài; CĐBP GV3 và bộ môn Bóng đá, Bóng chuyền giúp CSVC, trọng tài; Phòng HCTH giúp ghi hình, đưa tin; Ô. Đông giúp công tác y tế 

 

Đc Minh TK và đc Liêm CTCĐT phối hợp BLL K34 tổ chức tốt chương trình giao lưu TDTT theo kế hoạch.

   

-18h30

Cựu sinh viên K34 tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, ẩm thực

TP:

CTHĐT, BGH và toàn thể đội tuyển Bóng đá, Bóng chuyền hơi Nữ CĐ trường.

ĐĐ:

 Sảnh Khu Giảng đường 4 tầng

 

-Phòng QTTB giúp công tác ANTT;Trung tâm HTĐT&BD phối hợp giúp  chương trình giao lưu văn nghệ

   

Thứ 7 (13/7):

 

-08h00:

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường Cựu sinh viên K34 tổ chức

TP:

 Mời dự: CTHĐT, BGH, Ô. Liêm CTCĐT; Ô. Thủy ĐTN; các thầy cô nguyên lãnh đạo, giảng viên Nhà trường theo giấy mời.

ĐĐ:

Hội trường A

 

- Phòng HCTH giúp Hội trường, máy chiếu; ghi hình, đưa tin; (chuẩn bị xe 38 chỗ  xuất phát lúc 11h tại trường).

- P.QTTB giúp âm thanh, loa đài, chỗ ở KTX, công tác đảm bảo ANTT

- TTHTĐT&BD giúp tiết mục văn nghệ

   

-19h30:

 Giao lưu văn nghệ Khóa học 309 TTGDQP&AN

TP:

 Toàn thể cán bộ, sĩ quan, giảng viên, viên chức TTGDQP&AN, giảng viên GDQP&AN khoa GDQP và sinh viên K309.

ĐĐ:

  Nhà thi đấu đa năng

 

-P.QTTB giúp loa máy;  P.QLĐT,KH &HTQT giúp địa điểm

   

CN (14/7):

 

-07h00:

 Bàn giao sinh viên nhóm 2 và đón tiếp sinh viên nhóm 3 Khóa 309 TTGDQP&AN

TP:

 Toàn thể cán bộ, sĩ quan, giảng viên, viên chức TTGDQP&AN, giảng viên GDQP&AN khoa GDQP và sinh viên K309.

ĐĐ:

  KTX C6, C7

   

-13h00:

Dự tọa đàm xây dựng kinh nghiệm tạp chí khoa học đạt chuẩn Scopus/ACI

TP:

Ô.Quyết; Ô. Tư; Ô.Đức

ĐĐ:

Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh

 

-Phòng HCTH bố trí xe ô tô đưa ra sân bay NB

   

Nhắc việc

  1. Đề nghị các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch số 624/KH-TTLĐ ngày 25/6/2024 của Tập thể lãnh đạo trường về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đối với chức danh phó Hiệu trưởng, viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHSP TDTT Hà Nội.  Hồ sơ quy hoạch gửi về phòng TCCB (Qua chuyên viên Nguyễn Doãn Tùng, trước ngày 21/7/2024). Trong quá trình triển khai nếu vướng mắc hoặc chưa rõ liên hệ P. TCCB để được hướng dẫn.

  2. Các đơn vị tổ chức cho đơn vị đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm học khối đào tạo, hành chính gửi biên bản về đơn vị đầu mối: Khối Hành chính gửi về P. HCTH; khối đào tạo gửi về P. QLĐT-KH&HTQT)

  3. 16h30 ngày 14/7/2024: Phòng HCTH bố trí xe ô tô đón Ô. Nguyên  kết thúc công tác tại sân bay Nội Bài.

  4. Các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo năm học và xây dựng kế hoạch gửi về phòng HCTH (hạn cuối ngày 09/7/2024).

   5. Các đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ cho Cựu SVK.34 về trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 hội khóa. Đặc biệt P.QTTB, TTHTĐT&BD; TTGDQP&AN phối hợp cùng đảm bảo ANTT buổi tối tại KTX C4.

  6. P.QTTB và KHTC chuẩn bị danh mục tài sản nôi dung chi tiết bằng văn bản, báo cáo Ô. Nguyên và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục thanh lý theo quy định. Ô. Nhân giúp 1 số SVTN hỗ trợ công tác tập kết các tài sản cần thanh lý.

 

   

Trực lãnh đạo:

Ngày 13-14/7/2024:  Ô. Nguyễn Văn Hoàng- GĐ.TTBD&TCSK

 

BAN GIÁM HIỆU