Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 05/02 đến ngày 18/02/2024

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (05/02):

 

-08h30-17h30:

Chạy vận hành thiết bị điện tử các phòng máy để đảm bảo tránh bị ẩm thiết bị, dễ gây hư hỏng

TP:

Phòng QTTB và các đơn vị quản lý trang thiết bị

ĐĐ:

Các phòng máy tính, phòng học giảng đường máy chiếu, phòng họp, hội trường

 

-Các đơn vị cử người phối hợp với phòng Quản trị Thiết bị mở cửa và cho chạy vận hành

 

 

-9h30:

Họp xác định các danh mục đầu tư CSVC, sửa chữa, cải tạo… năm 2024 và thống nhất kế hoạch thời gian nghỉ tết nguyên đán 2024 của VC, SQ, NLĐ và SV

TP:

CTHĐT, BGH, lãnh đạo các đơn vị: P. TCCB, KHTC, QTTB, HCTH, QLĐT, KH & HTQT, Ô. lăng, Ô. Q Anh (TTGDQP&AN), Ô. Hoàng, Ô Quý

ĐĐ:

Phòng họp C

 

-Các đơn vị chức năng chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi trước cho các thành viên họp

 

 

-16h00:

Các khoa, Trung tâm bàn giao niêm phong phòng làm việc cho Tổ bảo vệ trực tết

TP:

Các khoa; trung tâm, Tổ bảo vệ

ĐĐ:

Các phòng làm việc, kho CSVC, dụng cụ

 

 

Thứ 3 (06/02):

 

 

 

Thứ 4 (07/02):

 

-16h00:

Các phong bàn giao niêm phong phòng làm việc cho Tổ bảo vệ trực tết

TP:

Các phòng; Tổ bảo vệ

ĐĐ:

Các phòng làm việc

 

 

Thứ 5 (08/02):

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024

-Trực Tết

: Ô. Lê Học Liêm - TP.ĐBCL-TT&PC

 

 

Thứ 6 (09/02):

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024

-Trực Tết

Ô. Nguyễn Duy Quyết - Hiệu trưởng

Ô. Lê Quốc Trung - PTP. PTrP. KHTC

 

 

Thứ 7 (10/02):

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024

-Trực Tết

Ô. Phùng Xuân Dũng - Chủ tịch HĐT              

Ô. Ngô Xuân Đức - PTP.QLĐT-KH&HTQT

 

 

CN (11/02):

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024

-Trực Tết

Ô. Trịnh Duy Bình - TP. QTTB

Ô. Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Hiệu trưởng

 

 

Thứ 2 (12/02):

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024

-Trực Tết

Ô. Nguyễn Minh Tư - TP. HCTH

 

 

Thứ 3 (13/02):

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024

-Trực Tết

Ô. Đặng Đình Dũng - PTP. HCTH                  

 

 

Thứ 4 (14/02):

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024

-Trực Tết

Ô. Hướng Xuân Nguyên - Phó Hiệu trưởng

Ô. Phan Tử Lăng - PGĐ TTGDQP&AN  

Thứ 5 (15/02):

 

-8h30:

Các đơn vị khối hành chính họp triển khai nhiệm vụ đầu năm

TP:

Toàn thể thành viên các đơn vị

ĐĐ:

Tại các đơn vị

 

 

-10h00:

Họp giao ban đầu xuân Giáp Thìn 2024

TP:

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; trưởng các đơn vị khoa, trung tâm; trưởng, phó các phòng (khối hành chính).

ĐĐ

Phòng họp A

 

-Phòng HCTH chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi gặp mặt đầu xuân.

 

 

-08h30-17h30:

Chạy vận hành các thiết bị điện tử các phòng máy để đảm bảo tránh bị ẩm thiết bị, dễ gây hư hỏng

TP:

Phòng QTTB và các đơn vị quản lý trang thiết bị

ĐĐ:

Các phòng máy tính, phòng học giảng đường máy chiếu, phòng họp, hội trường

 

- Các đơn vị cử người phối hợp với phòng Quản trị Thiết bị mở cửa và cho chạy vận hành

 

 

Nhắc việc:

 

 1. Các đơn vị sắp xếp hồ sơ sổ sách gọn gàng, vệ sinh phòng, tắt điện và các thiết bị khác, kiểm tra kỹ trước khi nghỉ Tết; niêm phong phòng làm việc để bàn giao cho bảo vệ Ban trực tết.

 2. Phòng QLĐT-KH&HTQT chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường học tập sau nghỉ Tết; đối với các khoa, trung tâm chuẩn bị CSVC, sân tập…, phân công giảng viên giảng dạy theo thời khoá biểu sau nghỉ Tết.

 3.  Trưởng các đơn vị quán triệt, phổ biến tới thành viên đơn vị mình trong thời gian nghỉ Tết thực hiện nghiêm quy định Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Phối hợp với Công đoàn trường chủ động, có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, NLĐ. Quan tâm chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 4. Toàn thể, viên chức, sĩ quan, NLĐ, người học giữ mối liên hệ thường xuyên với lãnh đạo đơn vị để giải quyết kịp thời công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết.

 5. Tổ bảo vệ trực 24/24 đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, trang thiết bị, PCCN, ANNT trong thời gian toàn trường nghỉ Tết Nguyên đán (kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh cho Ban trực Tết và lãnh đạo nhà trường).

6. P. TCCB, Công Đoàn trường và P KHTC rà soát chế độ chính sách lương, thưởng, quà tết … của VC, SQ, NLĐ và HĐLĐ.

Trực lãnh đạo:

Ngày 17-18/02/2024: Ô. Trịnh Duy Bình - TP. QTTB 

 

BAN GIÁM HIỆU