Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 03/6 đến ngày 09/6/2024

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (03/6):

 

-06h00:

Tiếp nhận sinh viên K308 TTGDQP&AN

TP:

Toàn thể cán bộ, sĩ quan, giảng viên, viên chức TTGDQP&AN, giảng viên GDQP&AN khoa GDQP.

ĐĐ:

 Các KTX TTGDQP&AN

 

 

-08h30:

Họp Thường vụ Đảng ủy

TP:

Ban Thường vụ Đảng ủy

ĐĐ:

VPĐU

 

 

-09h30:

Họp Giao ban tháng 6

TP:

Bí thư ĐU, Hiệu trưởng; CTHĐT, các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch CĐT, Bí thư ĐTN; trưởng, phó các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, bộ môn; Trạm y tế.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-Tiết 3 - 4:

Khoa huấn luyện thể thao gặp mặt SV K1 huấn luyện thể thao

TP:

TK, cán bộ giảng viên K.HLTT

ĐĐ:

Khu Giảng đường

 

-SV khối 2 tập chung bể bơi; SV khối 3 tập chung giảng đường

 

 

-Tiết 5 - 6:

Khoa huấn luyện thể thao gặp mặt SV K1 huấn luyện thể thao

TP:

TK, cán bộ giảng viên K.HLTT, SV khối 1, lớp cầu lông

ĐĐ:

Khu bể bơi

 

 

-13h30:

Dự hội đồng tại Trường ĐHQGHN

TP:

Ô.Toàn

ĐĐ:

Trường ĐHQGHN

 

-P.HCTH giúp xe 04 chỗ

 

 

-14h00:

Các đơn vị sinh hoạt chuyên môn

TP:

Toàn thể thành viên các đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc các đơn vị

 

 

-14h00:

Ô. Nguyên làm việc với P.QTTB

TP:

Ô. Nguyên và toàn thể viên chức, NLĐ P.QTTB

ĐĐ:

Phòng QTTB

 

-Trưởng đơn vị báo cáo phân công nhiệm vụ và công tác chuẩn bị tổng kết năm học

 

 

-14h00:

Tập huấn đội tình nguyện hè 2024

TP:

Giảng viên Bộ môn Bơi, 100% thành viên đội tình nguyện

ĐĐ:

Bể bơi

 

- Ô. Trung phụ trách; P QLĐT-KH-HTQT giúp địa điểm;  Khoa Võ – Bơi – Cờ giúp cử giảng viên tập huấn

 

 

-14h00:

Phổ biến nội quy môn học GDQP&AN cho sinh viên K308 TTGDQP&AN

TP:

 P.Đào tạo & QLSV; P.HC,TC,KT; BQLSV và sinh viên K308

ĐĐ:

 Nhà thi đấu đa năng

 

-P.QT-TB giúp loa máy; P.QLĐT,KH &HTQT giúp địa điểm

 

 

-15h30:

Ô. Nguyên làm việc với P.HCTH

TP:

Ô Nguyên và toàn thể viên chức, NLĐ P.HCTH

ĐĐ:

Phòng HCTH

 

- Trưởng đơn vị báo cáo phân công nhiệm vụ và công tác chuẩn bị tổng kết năm học

 

 

-19h45:

Họp cán bộ lớp, cán bộ khóa K54,55,56

TP:

Ban Chủ nhiệm sinh viên, CBL, CBK các khóa 54,55,56

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

-Phòng QLĐT-KH&HTQT giúp địa điểm

 

 

Thứ 3 (04/6):

 

-07h30:

Khai giảng Khóa 308 TTGDQP&AN

TP:

Mời dự: Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, sĩ quan, giảng viên, viên chức TTGDQP&AN, giảng viên GDQP&AN khoa GDQP.

ĐĐ:

 Nhà thi đấu đa năng

 

-P.QT-TB giúp loa máy; P.QLĐT,KH &HTQT giúp địa điểm

 

 

-08h30:

Họp nhóm chuyên trách 4 đánh giá chương trình đào tạo

TP:

Ô. Chung, Ô. Tư, Ô. Hưng, B. Hòa, B. Yến, Ô. Tùng, B. Vi

ĐĐ:

Phòng họp C

 

 

-09h00:

Họp thống nhất công tác ĐBCL trong đào tạo đối với  khoa HLTT, GDQP&AN, K.Đào tạo SĐH.

TP:

Ô.Toàn (BGH), lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT-KH&HTQT; P.ĐBCL-TT&PC; K.GDQP&AN; K. HLTT; K.Đào tạo SĐH.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-09h30:

 Họp xét kết quả môn học GDQP&AN  khóa học 307

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

 Phòng giao ban TTGDQP&AN

 

 

-09h30:

Họp Đảng ủy

ĐĐ:

VPĐU

 

 

Thứ 4 (05/6):

 

-09h00:

Nghiệm thu đề cương môn GDQP&AN, Lý luận và phương pháp dạy học GDQP&AN, Công tác quốc phòng quân sự địa phương, Chiến thuật tiểu đội trung đội bộ binh

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp C

 

 

-10h30:

Xét cảnh báo học vụ sinh viên ngành huấn luyện thể thao

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-11h30:

Phòng QLĐT-KH&HTQT làm việc với cán bộ khóa, cán bộ  lớp của các khóa.

TP:

B. Châu, cán bộ khóa, cán bộ lớp của các khóa

ĐĐ:

Phòng 102 giảng đường

 

 

-14h30:

Họp khối đào tạo

TP:

Ô. Toàn (PHT); lãnh đạo các đơn vị: P. QLĐT-KH&HTQT, P. ĐBCL-TTr&PC, các khoa, trung tâm, bộ môn.

ĐĐ:

Phòng họp C

 

 

-15h30:

Họp công tác chuẩn bị KTX hè

TP:

Ô. Nguyên, lãnh đạo phòng QLĐT-KH&HTQT, Phòng Đào tạo trung tâm GDQP&AN, Ban CNSV, BTV Đoàn TN

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-17h00:

Bế mạc Giải nghiệp vụ sư phạm môn đá cầu

TP:

- Mời dự BGH, P.QLĐT-KH&HTQT, Trưởng khoa các môn thực hành

-Toàn thể thành viên khoa CL-BB-QV và các giảng viên quan tâm

ĐĐ:

Nhà đa năng

 

 

Thứ 5 (06/6):

 

-08h00:

Dự “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ năm 2024”

TP:

Ô. Liêm (ĐBCL-TTr&PC), Ô. Đức (QLĐT-KH&HTQT), Ô. Tư (HCTH)

ĐĐ:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

-

Phòng HCTH giúp xe 04 chỗ đưa đoàn ra sân bay Nội bài

 

 

-15h30:

Chi bộ giảng viên 3 tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề

TP:

Đại diện các ban chi ủy chi bộ bạn, toàn thể đảng viên chi bộ giảng viên 3

ĐĐ:

Phòng họp C

 

 

Thứ 6 (07/6):

 

-14h30:

Giao ban khối trường học Thủ đô

TP:

Ô. Trung PBT ĐTN

ĐĐ:

Trường ĐH GTTV

 

 

Thứ 7 (08/6):

 

-08h30:

Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024, khai mạc mô hình tình nguyện dạy bơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phụng Châu

TP:

-Mời dự: ĐU-CTHĐT-BGH, BTV công đoàn; lãnh đạo, BCH đoàn xã Phụng Châu, đại diện bộ môn Bơi,

- BCH Đoàn trường, thành viên đội tình nguyện hè, các em học sinh theo danh sách.

ĐĐ:

Hội trường A

 

- Ô.Trung (PBTĐTN) thông báo; P QTTB giúp âm thanh; P.HCTH giúp địa điểm,màn hình led

 

 

-17h00:

Đón đoàn tham dự Hội thảo khoa học từ TP. Hồ Chí Minh về

TP:

Ô. Liêm (ĐBCL-TTr&PC), Ô. Đức (QLĐT-KH&HTQT), Ô. Tư (HCTH)

ĐĐ:

Sân bay Nội bài

 

- Phòng HCTH giúp xe 04 chỗ

 

 

CN (09/6):

 

 

 

Nhắc việc

   1. Các Bí thư chi bộ chủ động xác định thời gian đăng ký họp, sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2024 trên cổng thông tin số tay đảng viên

   2. Đề nghị các giảng viên phối hợp với Khoa huấn luyện TT cho SV nghỉ trước 10 phút gặp mặt nhắc SV đóng học phí và các vấn đề liên quan.

   3. Các đơn vị chủ động thực hiện công tác xây dựng báo tổng kết năm học 2023-2024 và xây dựng kế hoạch năm học 2024 - 2025 theo mẫu do P.HCTH và phòng QLĐT-KH&HTQT tham mưu ban hành

   4. Trung tâm GDQP&AN triển khai các hoạt động công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập đảm bảo đúng với tiến độ đặt ra

 

 

 

   

Trực lãnh đạo:

Ngày 08-09/6/2024: Ô. Mai Tú Nam - TK. HLTT

 

BAN GIÁM HIỆU