Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (03/10)

 

Sáng 8h30-11h30

Chiều 14h30-17h00

Sinh viên tập báo cáo các đề tài được lựa chọn tham dự Hội nghị khoa học sinh viên Toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực TDTT lần thứ XIII, năm 2022 (03 nhóm được lựa chọn).

TP:

Các giảng viên hướng dẫn, nhóm sinh viên báo cáo tham dự Hội nghị

ĐĐ:

Hội trường A

 

Phòng HCTH giúp chuẩn bị địa điểm, máy chiếu

Phòng QTTB giúp chuẩn bị âm thanh, loa míc

   

9h00:

Khai mạc tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên cho sinh viên ĐHCQ khóa 55 ngành GDTC và khóa 1 ngành GDQP&AN

TP:

CTHĐT, BGH, lãnh đạo phòng QLĐT&CTSV, khoa GDQP&AN, Giáo viên chủ nhiệm khóa 55, các đ/c giảng viên tham gia giảng dạy các nội dung tuần sinh hoạt công dân, toàn thể SV ĐHCQ khóa 55 ngành GDTC và khóa 1 ngành GDQP&AN

ĐĐ:

Hội trường A

 

- Phòng HCTH cho mượn địa điểm, máy chiếu

- Phòng QLĐT&CTSV chuẩn bị hội trường.

- Phòng TCCB&TT giúp chụp hình, viết bài và đưa tin

- TT BD&TCSK giúp chương trình văn nghệ và dẫn chương trình

- Phòng QTTB giúp loa đài

   

9h30:

Họp giao ban tháng

TP:

Theo quy định

Đ Đ

P. họp A

   

14h00:

Đội tuyển bóng đá nữ trường gặp đội tuyển trường ĐH Tài Nguyên Môi Trường

TP:

Ban HL và Đội tuyển bóng đá nữ

ĐĐ:

Sân bóng đá trường ĐH Phennikaa

PHCTH. Giúp xe 16 chỗ

14h30:

Họp báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ, số liệu theo phụ lục, phân công nhiệm vụ đón tiếp, thu nộp hồ sơ, minh chứng phục vụ  Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT

TTP:

BGH, Lãnh đạo các đơn vị: TCCB&TT, QLĐT&CTSV, ĐTSĐH, QLKH-HTQT&TV, QTTB, KHTC, ĐBCL&TT, P. GĐ TTGDQP & AN, HCTH

ĐĐ:

Phòng họp A

   

15h30:

Họp Ban thư ký tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2022

TP:

Ban thư ký

ĐĐ:

Phòng họp B

   

16h00:

Họp chuẩn bị cho Tổng kết CTSV T9 và phương hướng T10 năm học 2022-2023

TP:

Mời dự Ô. Nguyên; BCNSV, P.QLĐT&CTSV, BTV ĐTN.

ĐĐ:

 Phòng họp A

 (BCNSV và QLĐĐ&CTSV phối hợp chuẩn bị các nội dung báo cáo và xây dựng nội dung phương hướng cho tháng 10; Tổng hợp danh sách SV vắng, nghỉ học dài ngày từ tháng 7 đến nay, SV vắng, bỏ đồng diễn; SV đăng ký Ngoại trú; SV đăng ký đi làm thêm)

   

16h30:

 Họp LHS Lào

TP:

Ô. Tô Thành, Bà Ngân và các LHS Lào

ĐĐ:

Khu KTX Lào

( Chỉ đạo Tổng vệ sinh toàn bộ khu ăn, ở KTX Lào trước khi họp) Báo cáo bằng văn bản các SV Lào về nước chưa sang.

   

Thứ 3 (04/10)

 

8h30:

Họp xét nâng lương thường xuyên năm 2022

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

(P. TCCB&TT chuẩn bị nội dung gửi và báo cáo)

   

9h00:

Họp xét giới thiệu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2022

TP:

CTHĐT, BGH, Ô. Thủy BT ĐTN, Bà Ngoãn PCTCĐT, Ô. Toàn TP QLDT&CTSV, Ô. Chung PTP TCCB&TT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

(P. QLĐT &CTSV, ĐTN phối hợp chuẩn bị nội dung gửi trước cho các đc dự họp và báo cáo tại hội nghị)

   

9h30:

Họp Ban tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực TDTT năm 2022

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

(P. QLKH, HTQT & TV chuẩn bị KH, nội dung chi tiết báo cáo)

   

14h00:

Nhận hồ sơ minh chứng của các phòng theo đề cương báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra Bộ về làm việc tại trường.

TTP:

P. ĐBCL & TT và các đơn vị thuộc lĩnh vực thanh tra trong nhà trường.

ĐĐ:

Phòng họp B, phòng chuyên gia

   

14h30:

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2022

TTP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

Thứ 4 (05/10)

 

9h00:

Thông báo công bố Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra hành chính và yêu cầu báo cáo phục vụ thanh tra.

TP:

CTHĐT, BGH, Lãnh đạo các đơn vị: TCCB&TT, QLĐT&CTSV, ĐTSĐH, QLKH-HTQT&TV, QTTB, KHTC, ĐBCL&TT, P. GĐ TTGDQP & AN, HCTH.

ĐĐ:

Phòng họp A

   

13h30:

Đội tuyển bóng đá nam trường thi đấu tập với đội U15 PVF

TP:

Ban HL và Đội tuyển bóng đá nam

ĐĐ:

Sân bóng đá PVF Văn Giang Hưng Yên

P. HCTH giúp xe 38 chỗ

   

15h30:

Họp Ban chỉ đạo Thực hành sư phạm khóa 52 ĐHCQ ngành GDTC năm học 2022-2023

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

   16h00:

Báo cáo tình hình nhà trường và chuyên môn của trường THCS Phụng Châu và THPT Trần Đại Nghĩa

TP:

Đại diện 2 Nhà trường, GV chỉ đạo và SV khóa 52

ĐĐ:

Hội trường A và Giảng đường 4 tầng

   

Thứ 5 (06/10)

 

8h00- 17h00:

Đón tiếp thí sinh đến làm thủ tục dự thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 đợt 2

TP:

Lãnh đạo Hội đồng TS và Ban thư ký

ĐĐ:

Hội trường A

   

8h00:

Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ GD&ĐT

TP:

Phòng ĐBCL&TT sẽ báo trực tiếp theo yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT

ĐĐ:

Phòng họp B, Phòng chuyên gia.

14h00:

Đội tuyển bóng đá nữ trường gặp đội tuyển trường ĐHQG Hà Nội

TP:

Ban HL và Đội tuyển bóng đá nữ

ĐĐ:

Sân bóng đá trường ĐH Phennikaa

P .HC - TH giúp xe 16 chỗ

   

14h00:

Họp xét kết quả tuyển sinh cao học khóa 10 đợt 1 năm 2022 và xét điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cao học khóa 8 năm 2022

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

(Khoa ĐT sau ĐH chuẩn bị nội dung chi tiết báo cáo)

   

15h00:

Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy đợt 2 năm 2022

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 6 (07/10)

 

7h00:

Họp hội đồng tuyển sinh thi năng khiếu TDTT ngành GDTC đại học chính quy đợt 2 năm 2022

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

   

Sáng 7h30-11h30

Thi năng khiếu TDTT tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2022

Chiều 14h00-17h00

Thi năng khiếu TDTT tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2022

   

8h00:

Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ GD&ĐT

TP:

Phòng ĐBCL&TT sẽ báo trực tiếp theo yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT

ĐĐ:

Phòng họp B, Phòng chuyên gia.

   

Thứ 7 (08/10)

 

8h00:

Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ GD&ĐT

TP:

Phòng ĐBCL&TT sẽ báo trực tiếp theo yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT

ĐĐ:

Phòng họp B, Phòng chuyên gia.

   

CN (09/10)

 

8h00:

Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ GD&ĐT

TP:

Phòng ĐBCL&TT sẽ báo trực tiếp theo yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT

ĐĐ:

Phòng họp B, Phòng chuyên gia.

   

Nhắc việc:

 
 
  1.  Các tiểu ban tuyển sinh ĐHCQ chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho công tác tuyển sinh đợt 2 năm 2022.
  2. Trong kỳ họp tháng 10/2022 Cấp ủy các chi bộ rà soát đối tượng quần chúng ưu tú gửi VPĐU tổng hợp báo cáo BTV Đảng ủy để chuẩn bị mở lớp nhận thức về đảng (thời gian cấp ủy các chi bộ gửi chậm nhất 12/10/2022).
  3. Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022 tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên cho sinh viên ĐHCQ khóa 55 ngành GDTC và khóa 1 ngành GDQP&AN tại Hội trường A
  4. Từ ngày 03/10 đến 05/10/2022 Ban thư ký tuyển sinh thi năng khiếu TDTT đại học chính quy ngành GDTC đợt 2 năm 2022 triển khai đối chiếu, rà soát, lập danh sách thi và phiếu thi năng khiếu TDTT đợt 2 năm 2022
  5. Trong thời gian diễn ra hoạt động Thanh tra hành chính nhà trường đề nghị các đồng chí lãnh đạo, VC, SQ liên quan không đi công tác, giảng dạy. Trong trường hợp đặc biệt báo cáo trực tiếp HT. 
  6. Đ/C Mỹ đi học lớp CCLL từ 3/10-7/10

Trực lãnh đạo:

08,09/10/2022: Bà. Trần Thị Thanh Bình: PTP Phòng ĐBCL&TT

 

BAN GIÁM HIỆU