Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2021

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (01/11)

 

8h00:

Họp thường vụ Đảng ủy

ĐĐ:

Phòng HT

 

 

8h30:

Họp Đảng ủy

TP:

BCH Đảng ủy

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

8h30:

Ban biên tập cuốn lịch sử 

làm việc nhóm

TP:

Ô. Tư, Ô Vốn, Ô. H Dũng, Ô Hành

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

09h00:

Họp CĐ BP Giảng viên 1

TP:

BCH, tổ trưởng, tổ phó CĐ GV1

ĐĐ:

Phòng họp C

 

 

10h00:

Họp Ban thanh tra 

nhân dân nhiệm kỳ 2021 -2023

TP:

BTVCĐT và Ban TTND

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

14h30:

Họp Hội đồng đánh giá, 

nghiệm thu Giáo trình 

“Quần vợt”

TP:

Theo QĐ + Nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp A

Phòng HCTH giúp chuẩn bị 

địa điểm, nước uống, máy chiếu

 

 

15h30:

Các đơn vị sinh hoạt 

theo nội dung kế hoạch 

sinh hoạt chính trị đầu năm học 2021-2022

TP:

VC, SQ, NLĐ các đơn vị

ĐĐ:

Tại đơn vị

 

Các đơn vị triển khai nội

 dung theo kế hoạch sinh hoạt

 chính trị năm học 2021-2022

Gửi Biên bản cuộc họp 

về phòng TCCB&TT sau 

cuộc họp

Thứ 3 (02/11)

 

5h30:

Công tác tại Thái Nguyên

TP:

Ô. Quyết, Ô P. Dũng, Ô Vương, Ô Tô Thành

 

P HCTH bố trí xe

 

 

8h30:

Hội thảo CLB Giáo viên 

chủ đề “Chuyển đổi số

 trong Giáo dụcnghệ thuật”

TP:

Ô. Nguyên (PHT), Ô. Đức (QLKK-HTQT&TV), Ô. Hoàng, Ô. Tuấn (TTBD&TCSK)

ĐĐ:

Phòng họp A

(Ô. Đức chuẩn bị phòng

 họp zoom)

 

 

8h30:

Họp xét thi đua Công đoàn

 Bộ phận Hành chính

TP:

BCH CĐBPHC, tổ trưởng,

 tổ phó CĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

9h30:

Nhập học Nghiên cứu sinh 

K1, Thạc sĩ K9 đợt 1

 năm 2021

TP:

K. ĐTSĐH, NCS, HVK9

ĐĐ:

Phòng học tầng 2 khu bể bơi

 

 

9h30:

Họp giao ban khối đào tạo

TP:

Ô. Tuấn PHT, lãnh đạo P. QLĐT&CTSV,

 ĐBCL&TTr, QLĐT-HTQT&TV,

 Trưởng các khoa, TT BD&TCSK, bộ môn

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Ban biên tập báo cáo 

thông qua nội dung cuốn 

lịch sử trườngĐHSP TDTT Hà Nội

TP:

- ĐU, CTHĐT, BGH, trưởng các đơn vị

- Ô. Tư, Ô Vốn, Ô. H Dũng, Ô Hành

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h30:

Họp giám sát chuyên đề 

chi bộ Giảng viên 2

TP:

Ô. Nguyên (CN UBKTĐ);

 Ô. Liêm (PCN UBKTĐ); 

Bà Hạnh(UV BKTĐ)

ĐĐ:

Phòng Ô. Nguyên

 

 

15h30:

Họp triển khai các hoạt động

 chào mừng ngày 20/11

TP:

BTVCĐ và BTVĐTN

Mời dự: Ô. P.Dũng

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

Thứ 4 (03/11)

 

8h00:

Họp Hội đồng đánh giá, 

thông qua đề xuất đề tài, 

Sáng kiến kinhnghiệm 

cấp cơ sở năm học 2021-2022

TP:

Theo QĐ + Nhóm tác giả đề xuất

ĐĐ:

Phòng họp A

 

Phòng HCTH giúp chuẩn bị 

địa điểm, nước uống, 

máy chiếu

 

 

9h00:

Họp 2 Hội đồng đánh giá, 

thông qua đề xuất 

Giáo trình/Tập bài giảng/

Tài liệu tham khảo

 năm học 2021-2022

TP:

Theo QĐ + Nhóm biên soạn

ĐĐ:

Hội đồng 1: Phòng họp A 

Hội đồng 2: Phòng họp B

 

Phòng HCTH giúp chuẩn bị 

địa điểm, nước uống, 

máy chiếu

 

 

9h00:

Bàn giao Hồ sơ LHS Lào

TP:

P. QLKH-HTQT&TV,

 P. QLĐT&CTSV, K. SĐH

ĐĐ:

Phòng làm việc của 

Ô. Toàn (TP QLĐT&CTSV)

 

 

14h00:

Khai mạc và triển khai sinh

 hoạt chính trị 

năm học 2020-2021

TP:

VC, SQ, NLĐ toàn trường

ĐĐ:

Hội trường A

 

 

15h30:

Các chi bộ sinh hoạt thường

 kỳ tháng 11/2021

ĐĐ:

Chi bộ hành chính 1 tại: 

Phòng họp B

Chi bộ hành chính 2 tại: 

Phòng họp A

Chi bộ TTGDQP&AN tại: 

Phòng họp TT

Chi bộ Gv 1 tại:

K. ĐK-TD

Chi bộ GV 2 tại: Phòng họp C

Chi bộ Gv 3 tại:

K.CL-BB-QV

Chi bộ sinh viên tại: 

Văn phòng đoàn

Thứ 5 (04/11)

 

8h00:

Họp Tập thể lãnh đạo trường

 rà soát, bổ sung quy hoạch 

chức danh Chủ tịch Hội đồng

 trường, Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng (lần 1)

TP:

Ban Thường vụ Đảng ủy

 Chủ tịch Hội đồng trường,

Ban Giám hiệu,

PTP.TCCB&TT.

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

8h30:

Tập huấn nghiệp vụ 

công tác tuyên giáo 

năm 2021

TP:

Ô. Phùng Dũng, Ô.P.Tuấn, 

Ô.Toàn

ĐĐ:

Hội trường  nhà A1, 

Trường Đại học Hà Nội 

km 9, đường NguyễnTrãi,

Q, Nam Từ Liêm, 

TP.Hà Nội

( P.HCTH bố trí xe 4 chỗ)

 

 

8h30:

Họp BTC Hội thảo 

KH Quốc tế trường

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

Ô. Đức chuẩn bị phòng 

họp zoom 

(Ô. Đức, Ô. Tư chuẩn bị nội dung 

thông báo Quyết định và 

cácbáo cáo nội dung)

 

 

9h00:

Hội nghị cán bộ chủ chốt

 lấy ý kiến bổ sung quy hoạch chức danh

Chủ tịch Hội đồng trường,

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng  

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

10h00:

Hội nghị tập thể lãnh đạo

 mở rộng lấy ý kiến bổ 

sung quy hoạch chức danh 

Chủ tịch Hội đồng trường,

 Hiệu trưởng, 

Phó Hiệutrưởng  

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

10h30:

Hội nghị tập thể lãnh đạo

lấy ý kiến bổ sung quy hoạch

 chức danh Chủ tịch Hội đồng

 trường, Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng  (lần 2)

TP:

Ban Thường vụ Đảng ủy,

 Chủ tịch Hội đồng trường,

Ban Giám hiệu, PTP. TCCB&TT.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30-16h00:

Dự Hội nghị công tác văn

 phòng và truyền thông

 khối các đơn vị

trực thuộc BGD&ĐT

TP:

Ô. Nguyên (PHT),

Ô. Đặng Dũng(HCTH),

 Tư (TCCB&TTr)

ĐĐ:

Phòng họp A

Ô. Đức chuẩn bị phòng họp 

zoom (kết nối thử)

 

 

Thứ 6 (05/11)

 

8h00:

Dự Hội nghị công tác văn

 phòng và truyền thông 

khối các đơn vị trực 

thuộc BGD&ĐT

TP:

Ô. Nguyên(PHT),

Ô. Đặng Dũng(HCTH),

 Ô. Tư (TCCB&TTr)

ĐĐ:

Phòng họp B

 

(Ô. Đức chuẩn bị 

phòng họp zoom)

 

 

8h30:

Dự trực tuyến Hội nghị 

tổng kết 10 năm thực hiện

 Nghị quyết 08 -/TW ngày

 01/12/2011 của Bộ chính trị

TP:

Ô. Dũng CTHĐT, BGH,

 Ô. Toàn, Ô. Tư

ĐĐ:

Phòng họp B

(Ô. Đức chuẩn bị phòng 

họp zoom)

 

 

8h30:

Họp Hội đồng xét kết quả 

thi LTĐH từ trình độ CĐ

 lên trình độ ĐH ngành 

GDTC hệ VLVH, liên kết 

đào tào 

tỉnh Bắc Giang vàLào Cai

TP:

Hội đồng thi và Ban thư ký

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h00:

Họp Ban chỉ đạo thực hành 

sư phạm K51 ngành 

GDTC năm 2021

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h30:

Họp Giao ban tháng

TP:

Theo Quy định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Họp đánh giá, xếp loại

 và bình xét thi đua đối với

 cá nhân, tập thểcông đoàn

 năm học 2020 -2021

TP:

BCH CĐT, UBKT,

Ban TTND

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

16h30:

Mời thầu gói mua sắm máy

 in, máy tính

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên,

Ô. Bình, Ô. Hoàng, Bà Hương,

 Ô. Trung, Ô. Quý

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 7 (06/11)

 

8h00:

Họp trực tuyến 

“Tổ chức tập huấn nâng cao 

năng lực quản trị cơsở 

GD đại học

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

(Ô. Đức chuẩn bị phòng 

họp zoom)

 

 

CN (07/11)

 

 

 

Nhắcviệc:

  1. Hiện nay trên địa bàn 

Hà Nội tiếp tục xuất hiện

 nhiều Ổ dịchCovid – 19 mới,

 đã có một số cán bộ 

nhà trường là F2, F3.

 Vậy BCĐ phòng chống dịch

 nhà trường đề nghị VC, SQ,

 NLĐ và SV nhà trường

 nghiêm túc thực hiện tốt

 các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh, hạn chế tập trung

 đông người. Lãnh đạo các đơn 

vị và các cá nhân phải có

 trách nhiệm báo cáo kịp thời

 cho BCĐ phòng chống dịch

 covid Nhà trường để có biện

pháp chỉ đạo phù hợp.
2. Các đơn vị, cá nhân rà soát

, triển khai tích cực công viêc

 được phân công để chuẩn bị tốt 

nhất cho Hội thảo quốc tế 

và Lễ kỷniệm ngày 20-11. 

Trong quá trình triển khai 

có vướng mắc báo cáo BGH 

chỉ đạo kịp thời.
3. Từ ngày 1-3/11/2021 BCH Công đoàn bộ phận, 

tổ trưởng, phócông đoàn tổ 

chức họp đánh giá, xếp loại

 và bình xét thi đua khen 

thưởng cho tập thể, cá nhân.

 Ghi biên bản và tổng hợp

danh sách gửi hồ sơ về VPCĐ

 theo địa chỉ: congdoan.hupes@gmail.com 

trước 17h00 ngày 3/11/2021

 

 

Trực lãnhđạo:

06-07/11/2021: Ô. Lê Chí Nhân -PTP. QTTB

Ô. Phạm Mai Vương TBM. TD

 

Ban Giám Hiệu