Tin tức sự kiện

Lễ báo cáo khóa luận tốt nghiệp k52 sẽ diễn ra vào ngày 17/5

Qua kết quả học tập tại Trường cũng như thực tập, 100 sinh viên khóa 52 đủ điều kiện sẽ thực hiện khóa luận thay cho việc thi tốt nghiệp.

Theo kế hoạch, ngày 17/5 sẽ diễn ra các Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Tại các Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp sinh viên được trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình với nhiệm vụ giải quyết một vấn đề của thực tiễn gắn với lĩnh vực GDTC, TDTT dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, khóa luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng tín chỉ tối đa là 14 tín chỉ. Vì vậy, nếu đạt được điểm số cao ở khóa luận tốt nghiệp là cơ hội tốt để cải thiện kết quả điểm tổng kết. Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên được hướng dẫn bởi những giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu rộng. Khóa luận sau khi được giảng viên hướng thông qua sẽ có khả năng bảo vệ thành công cao.

Thông thường, sinh viên sẽ được tiếp cận với khóa luận tại năm nhất đại học thông qua môn học phương pháp nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, môn học này mới chỉ giúp sinh viên làm quen với cách thức thực hiện một bài nghiên cứu khoa học. Chỉ đến khi sinh viên trực tiếp thực hành viết khóa luận. Ngoài ra, bản chất của khóa luận tốt nghiệp là vận dụng các kiến thức đã được học trong nhà trường vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Do đó, kinh nghiệm thực hiện khóa luận sẽ phần nào giúp sinh viên bớt đi sự bỡ ngỡ và nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết vấn đề sau này.

BAN BIÊN TẬP