Tin tức sự kiện

Khám sức khỏe cho sinh viên đầu khóa

Thực hiện Kế hoạch số 617/KH-ĐHSPTDTTHN, trong 2 ngày 13-14/9/2023, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho tân sinh viên K56 Giáo dục Thể chất, K2 Giáo dục Quốc phòng an ninh và K1 Huấn luyện thể thao của Nhà trường.

Khám sức khỏe đầu khóa học cho tân sinh viên được thực hiện theo thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục và Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế qui định áp dụng cho các đối tượng khám sức khỏe khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Việc kiểm tra sức khỏe đầu khóa học giúp đảm bảo sức khỏe của các bạn tân sinh viên để có thể đảm bảo điều kiện về thể chất trong quá trình học tập; giúp phát hiện sớm các nguy cơ và bệnh lý để có biện pháp chữa trị hữu hiệu và kịp thời.

Trong buổi khám sức khỏe, các bạn tân sinh viên đã hoàn tất các nội dung khám bao gồm: cân đo chiều cao, cân nặng; mạch, huyết áp và khám các chuyên khoa: Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu; khám nội, ngoại, tổng hợp.

BAN BIÊN TẬP