Tin tức sự kiện

Khai mạc huấn luyện lực lượng Tự vệ năm 2022

Hôm nay ngày 02/8/2022, tại hội trường A nhà trường đã diễn ra buổi Khai mạc huấn luyện Tự vệ năm 2022. Dự khai mạc có các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ; BCHQS trường và Các chiến sĩ Dân quân Tự vệ theo Quyết định triệu tập huấn luyện. 
Theo kế hoạch huấn luyện, các cán bộ chiến sỹ tự vệ Nhà trường sẽ được tiếp thu những nội dung, chương trình như: Huấn luyện giáo dục chính trị pháp luật, quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác; tuyên truyền vận động nhân dân của tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương, đơn vị; nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh; dự bị động viên và động viên quốc phòng; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; huấn luyện điều lệnh đội ngũ... Trong quá trình huấn luyện, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả các nội dung kỹ, chiến thuật và bắn đạn thật theo quy định.

Thông qua đợt huấn luyện, nhằm giúp cho cán bộ chiến sỹ tự vệ hiểu rõ nhiệm vụ trong phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn tật đổ của các thế lực thù địch. Nắm vững và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài trang bị, hiệp đồng chặt chẽ chiến thuật cấp tổ, tiểu đội, khẩu đội, trung đội. Đồng thời nắm chắc và thuần thục động tác kỹ, chiến thuật và quân sự chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
BAN BIÊN TẬP