Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chiều ngày 26/01, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. PGS. TS. Nguyễn Duy Quyết – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe tóm tắt báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Theo đó, năm 2023, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và đạt các chỉ tiêu đề ra. Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững; toàn thể viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường ổn định; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Công tác tuyển sinh được đẩy mạnh, mở rộng thêm mã ngành đào tạo, làm tốt công tác truyền thông, tư vấn và tuyển sinh đại học hệ chính quy, các hệ đào tạo VHVL, văn bằng thứ Hai. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được duy trì và từng bước nâng cao. Công tác đảm bảo chất lượng hoàn thành theo kế hoạch đề ra, thực hiện công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghiêm túc, đúng kỳ hạn. Thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp công dân và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Nhà trường luôn được bảo đảm. Các tổ chức đoàn thể thuộc Trường thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng bộ và quản lý Nhà trường. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của các cấp ủy Đảng cấp trên phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ được nâng cao cả về hình thức, nội dung và phương pháp. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, ngày càng thực chất. Thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế do tác động bởi những khó khăn khách quan. Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu và có chương trình hành động để khắc phục những tồn tại trong năm 2023, tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ để Đảng bộ đạt kết quả trong sạch, vững mạnh trong năm 2024.

Chỉ đạo tại Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Duy Quyết – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Trường đạt được trong năm 2023. Kết quả đó thể hiện vai trò, sự nỗ lực của toàn thể đảng viên trên mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường tăng cường sinh hoạt chung, nâng cao nhận thức của đảng viên, quần chúng về công tác Đảng. Đồng thời thường xuyên rà soát, đấu tranh với biểu hiện sai trái, lệch lạc nhằm xây dựng tổ chức Đảng ngày một vững mạnh.

Nhân dịp này, Đảng bộ Trường cũng khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023.

BAN BIÊN TẬP