Hồi đồng trường và ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng

Giám đốc trung tâm GDQP&AN

TS. Nguyễn Duy Quyết

Các chức danh khác:

Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại: 02433.868271; Fax: 02433.866598

Email: ndquyet.tdh@moet.edu.vn;  hoặc daotaotd@gmail.com 

Nhiệm vụ:

-  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo các quy định của pháp luật và Điều lệ trường đại học

-  Phụ trách công tác: Chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; đào tạo sau đại học.

-  Trực tiếp phụ trách các phòng, khoa, trung tâm: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính, Khoa Đào tạo Sau đại học; Khoa Lý luận; Trung tâm GDQP&AN.

2. Phó Hiệu trưởng

TS. Hướng Xuân Nguyên

Điện thoại

Email: nguyentdtt@gmail.com

Nhiệm vụ:

-  Phụ trách công tác: Bảo vệ chính trị nội bộ; Hành chính; Hợp tác quốc tế; An ninh trật tự; Y tế trường học, cơ sở vật chất, công tác sinh viên, các tổ chức đoàn thể; các dự án xây dựng, cải tạo về cơ sở vật chất.

-  Trực tiếp phụ trách các phòng, trung tâm: Phòng Quản trị thiết bị; Phòng Hành chính tổng hợp; Khoa Các môn bóng; Khoa Võ-Bơi-Cờ; Trung tâm BD&TCSK; Trung tâm KHCN, TT&TV; Trung tâm YHVĐ&HTQT.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 

3. Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại

Email: natuanftu@gmail.com 

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công theo quy định

-  Phụ trách công tác: Đào tạo; đảm bảo chất lượng; thanh tra; NCKH; mở mã ngành đào tạo, các đề án, dự án về công tác đào tạo.

-  Trực tiếp phụ trách các phòng, trung tâm: Phòng Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Khoa ĐK-TD; Khoa CL-ĐC-BB-QV; Khoa NN-TH.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

(Danh sách thành viên Hội đồng trường kèm theo Quyết định số 684/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2020)

1. Chủ tịch Hội đồng trường

    Ông Phùng Xuân Dũng

Các chức danh khác:

Phó Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên chính.

Điện thoại:

Email: phungxuandungtdtt@gmail.com

 2. Thành viên đương nhiên

- Ông Nguyễn Duy Quyết, Hiệu trưởng

- Ông Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch Công đoàn trường

- Ông Nguyễn Văn Giang, BCH Đoàn trường (người học)

3. Thành viên đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ GDTC, Bộ GD&ĐT

4. Thành viên ngoài trường

- Ông Lê Anh Thơ,  Nguyên Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng, Ủy ban TDTT

- Ông Hoàng Công Dân, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí thể thao

- Ông Nguyễn Văn Hảo, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội.

- Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Tổng cục TDTT, Ủy ban VH, TN và DL

5. Thành viên đại diện giảng viên, viên chức

- Ông Hướng Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng

- Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng QLĐT&CTSV

- Bà Mai Thị Ngoãn, Trưởng khoa Cầu long - BB, ĐC-QV

- Ông Nguyễn Minh Tiến, P. Giám đốc Trung tâm GDQP&AN

- Bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ, GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học