Tin tức sự kiện

Học viên cao học ngành Giáo dục học khóa 7 bảo vệ luận văn thạc sĩ

Sáng 08/01/2022, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Giáo dục học cho các học viên cao học khóa 7.


Hội đồng khoa học tham gia chấm điểm luận văn gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; các nhà khoa học, quản lý, giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thể dục thể thao trên cả nước.

45 khoá luận được trình bày tại buổi bảo vệ là thành quả học tập và nghiên cứu trong suốt 2 năm của các học viên thuộc chuyên ngành Giáo dục học khoá 7 với nhiều nội dung phong phú trong lĩnh vực thể dục thể thao. Sau phần trình bày, các học viên được Hội đồng khoa học nhận xét và góp ý chi tiết về nội dung, hình thức trình bày để luận văn hoàn thiện hơn.

Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, nhiều luận văn có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Đây chính là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho sinh viên, học viên các khóa tiếp theo của Nhà trường.