Công đoàn trường

Hoàn thành Đại hội các công đoàn bộ phận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành Công đoàn trường về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2023 - 2028), từ ngày 16/02/2023 đến ngày 24/02/2023, 6/6 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn trường đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với quan điểm chỉ đạo: Đại hội Công đoàn bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, sôi nổi của công đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn, là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới tổ chức đại hội Công đoàn trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vì vậy, trước Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn trường đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Để công tác chỉ đạo Đại hội các công đoàn bộ phận đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Công đoàn trường đã bám sát các văn bản hướng dẫn, chủ động xây dựng và ban hành sớm kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đến 100% các công đoàn bộ phận; lựa chọn Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp làm việc, kiểm tra nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, đảm bảo Đại hội được tổ chức theo đúng yêu cầu, chất lượng và hiệu quả.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các công đoàn bộ phận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ theo hướng dẫn của Công đoàn trường. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được các công đoàn bộ phận thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú kết hợp với các hình thức chuyển đổi số đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công đoàn viên và sự quan tâm của toàn trường. Báo cáo chính trị trong Đại hội đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác nhân sự được cấp ủy và các công đoàn bộ phận quan tâm chỉ đạo sớm, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Đại hội Công đoàn các bộ phận thực sự là diễn đàn để đoàn viên phát huy quyền dân chủ của mình trong việc đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2018- 2028) và xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2023 - 2028). Tại 6 công đoàn bộ phận đã bầu  BCH nhiệm kỳ (2023 - 2028) có đủ năng lực trình độ, có uy tín với quần chúng, được sự tín nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội các công đoàn bộ phận đã hoàn thành và thành công rực rỡ, tạo bước chuyển mới cho các hoạt động Nhà trường đến năm 2030 sẽ trở thành trường đa ngành, có uy tín về đào tạo giáo dục thể chất, thể dục thể thao; giáo dục quốc phòng và an ninh; chăm sóc sức khỏe, đào tạo tài năng thể thao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.