Công đoàn trường

Đồng chí Trần Ngọc Minh được bầu làm Chủ tịch tại Đại hội Công đoàn bộ phận Giảng viên 3

Sáng 23/2/2023, Công đoàn bộ phận Giảng viên 3 tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 bầu ra BCH gồm 3 đồng chí: đồng chí Trần Ngọc Minh – Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Thu và đồng chí Phạm Văn Quý.

Báo cáo Đại hội chỉ rõ BCH Công đoàn bộ phận Giảng viên 3 đã xây dựng, triển khai và tổ chức các hoạt động của công đoàn bộ phận theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn bộ phận Giảng viên 3 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2023. Trong đó có chỉ tiêu bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị tổ chức Đảng xem xét, kết nạp vượt mức. Các công tác về đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giáo dục công đoàn viên; tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác vận động nữ viên chức, người lao động…cũng được đảm bảo. Đáng chú ý, thực hiện sự chỉ đạo của BCH Công đoàn Trường, Công đoàn bộ phận Giảng viên 3 đã phát động các phong trào thi đua  đến các tổ công đoàn. Là công đoàn thuộc khối thực hành nên Công đoàn bộ phận Giảng viên 3 đặc biệt quan tâm tới hoạt động thăm lớp, dự giờ, thi giảng. Hằng năm, công đoàn viên thường xuyên đăng ký thi giảng, được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao; các công trình NCKH đều được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong giảng dạy.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ThS. Mai Thị Ngoãn – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn bộ phận Giảng viên 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Là công đoàn bộ phận được tách ra từ Công đoàn bộ phận Giảng viên 1 với tổng số 29 công đoàn viên song Công đoàn bộ phận Giảng viên 3 đã thực hiện tốt các hoạt động của tổ chức công đoàn, đảm bảo đúng theo điều lệ của Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo của BTV Công đoàn Trường, đặc biệt là nhiệm kỳ qua đã giới thiệu 11 công đoàn viên vào tổ chức Đảng – chiếm số lượng cao nhất trong số các công đoàn bộ phận. Công tác tổ chức đại hội cũng được chuẩn bị kĩ lưỡng. Để chất lượng hoạt động của công đoàn được nâng cao, ThS. Mai Thị Ngoãn yêu cầu Công đoàn Giảng viên 3 hoàn thiện phương hướng, cơ cấu tổ chức tổ công đoàn thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028; BCH Công đoàn bộ phận luôn trau dồi trí tuệ, đạo đức cũng như chuyên môn, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, giới thiệu những nhân tốt điển hình vào đảng, tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên…

Cũng tại Đại hội, các công đoàn viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ 2023-2028.

BAN BIÊN TẬP