Công đoàn trường

Đồng chí Trần Dũng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn bộ phận Giảng viên 1

Sáng 24/2/2023, Công đoàn bộ phận Giảng viên 1 tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Nhận được sự tín nhiệm của công đoàn viên, đồng chí Trần Dũng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn bộ phận Giảng viên 1. Hai đồng chí ủy viên gồm: đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoan và Vũ Thị Trang.  

Qua báo cáo Đại hội cho thấy BCH Công đoàn bộ phận Giảng viên 1 đã xây dựng, triển khai và tổ chức các hoạt động của công đoàn bộ phận theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2017-2023.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động, đồng chí Lê Học Liêm – Chủ tịch Công đoàn Trường đánh giá cao những kết quả Công đoàn bộ phận Giảng viên 1 đã đạt được. Ngoài ra, đồng chí Lê Học Liêm cũng yêu cầu Công đoàn bộ phận Giảng viên 1 tiếp tục phát huy nhiệm vụ thiết thực chăm lo cho lợi ích chính đáng cũng như quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho công đoàn viên; bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy, Công đoàn Trường phát triển hoạt động của công đoàn. Phối hợp với Đoàn Thanh niên nhằm tăng sức mạnh đoàn kết của tổ chức đoàn thể trong các hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra, BCH Công đoàn bộ phận nên đầu tư trí tuệ, thường xuyên đổi mới hình thức hoạt động công đoàn đa dạng tạo sự thu hút đối với công đoàn viên. Bên cạnh đó cần phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động khác trong Ngành.

Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Trường tin tưởng Giảng viên 1 sẽ là tổ chức công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ tiếp theo.

BAN BIÊN TẬP