Tin tức sự kiện

Đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất tiêu chí quy định việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên” được thông qua cấp cơ sở

Sáng ngày 22/5/2024, tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã diễn ra buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất tiêu chí quy định việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên”, mã số B2022-TDH-02 do TS. Nguyễn Mạnh Toàn chủ nhiệm.

Tham gia Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu có PGS.TS. Bùi Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng; các ủy viên Hội đồng gồm: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (GĐTT. Nghiên cứu thí nghiệm TDTT - Viện Khoa học TDTT), TS. Nguyễn Ngọc Minh (PGĐ. Trung tâm GDTC&TT Đại học Quốc gia Hà Nội), PGS.TS. Phùng Xuân Dũng (Chủ tịch Hội đồng Trường Trường ĐHSP TDTT Hà Nội), TS. Phạm Anh Tuấn (TK. Điền Kinh – Thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội), TS. Mai Tú Nam (TK. Huấn luyện Thể thao Trường ĐHSP TDTT Hà Nội); TS. Trần Ngọc Minh - Thư ký HĐ

Đại diện nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Tiến Lợi – đại diện nhóm tác giả đã trình bày tóm tắt về tính cấp thiết, quá trình và kết quả nghiên cứu của đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất tiêu chí quy định việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên”. Trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị về việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá - xếp loại thể lực chung của học sinh, sinh viên Việt Nam để ban hành áp dụng trên phạm vi toàn quốc  

Sau phần trình bày của đại diện nhóm nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra ý kiến nhận xét. Các ý kiến đều đánh giá cao kết quả mà đề tài đã đạt được sau thời gian triển khai nghiêm túc, công phu. Đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra; phương pháp tiếp cận nghiên cứu theo hướng hiện đại; đặc biệt đưa ra được các giải pháp có cơ sở thực tiễn, các khuyến nghị thiết thực. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện trong đề tài.

Thay mặt Hội đồng khoa học, PGS.TS. Bùi Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng tổng kết các ý kiến nhận xét và đưa ra kết luận nhất trí thông qua đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để phát triển đề tài, đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục thể chất.

BAN BIÊN TẬP