ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
30/07/2021
Kế hoạch công tác đạo tạo năm học 2021-2022
30/07/2021
Kế hoạch số 429/KH-ĐHSPTDTTHN ngày 23/7/2021 về tuyển sinh trực tuyến năng khiếu đại học chính quy ngành giáo duc thể chất năm 2021