Tin tức sự kiện

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm GDQPAN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 23/02/2023 Công đoàn bộ phận Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh lòng trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận Trung tâm GDQPAN đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Công đoàn bộ phận Trung tâm đã quan tâm triển khai, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước….Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phương pháp giảng dạy tích cực, đáp ứng yêu cầu của Nhà trường trong giai đoạn đổi mới … Các hoạt động phong trào luôn có bản sắc riêng, có ưu thế cả về số lượng và chất lượng đoàn viên; nhiều đoàn viên năng động, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết trong hoạt động. Công đoàn bộ phận Trung tâm đã tích cực tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi đạt nhiều giải cao và góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong môi trường sư phạm.
Nhiệm kỳ qua, tập thể Công đoàn Trung tâm liên tục đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc, được nhận Băng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.
Phát biểu tại Đại hội ThS Lê Học Liêm -Chủ tịch Công đoàn trưởng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và những đóng góp tích cực của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trung tâm đối với phong trào công nhân, việc chức lao động và hoạt động Công đoàn trong thời gian qua. Bên cạnh, ThS cũng nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Trung tâm lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, là dịp để nhìn nhận, đánh giá những kết quả, kinh nghiệm, những tồn tại  trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn bộ phận Trung tâm cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của nhà trường; đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về mọi mặt cùng với chính quyền xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu  đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham gia quản lý, tập trung để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đảm bảo cán bộ, viên chức, người lao động được hưởng…

Đại hội đã tiến hành thảo luận để ra các giải pháp, phương hướng  cho nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đại biểu dự đại hội Công đoàn trưởng và bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022– 2028 gồm các đồng chí: Chu Hữu Sơn, Vũ Văn Tuấn, Đỗ Ánh Thiên, Lê Văn Trang, Nguyễn Thị Huệ