Đảng uỷ

Đại hội Chi bộ Hành chính 2 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 23/9/2022, Chi bộ Hành chính 2 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo dự thảo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022…

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Hành chính 2 đã lãnh đạo đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiên các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Đảng ủy Khối. Chi ủy Chi bộ đã lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt về triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp trên, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đổi mới phương thức lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ khi phát sinh.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 được nêu tại báo cáo của Chi bộ, TS. Phùng Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Trường cũng nhấn mạnh nhằm phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng mới, chi bộ cũng cần tập trung thêm một số nội dung trong công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đào tạo…

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025.

BAN BIÊN TẬP