Đảng uỷ

Đại hội Chi bộ Hành chính 1, nhiệm kỳ 2022-2025: Trí tuệ - Tiên phong và phát triển

Sáng ngày 21/9/2022, tại hội trường A1, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Chi bộ Hành chính 1 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với sự dân chủ, thống nhất và đồng thuận cao, hướng tới một nhiệm kỳ nhiều đổi mới và quyết tâm thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được đề ra.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo dự thảo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kiểm điểm kết quả lãnh đạo của Chi uỷ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu đều nhất trí cao với các báo cáo dự thảo, kiểm điểm được trình bày tại Đại hội. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy Trường, Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ trước, bổ sung những kết quả đạt được, những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; Đại biểu cũng đã thảo luận, tham luận và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 – 2025.

PGS.TS.Nguyễn Duy Quyết- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng dự và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025, gồm: Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng;  Đồng Chí Lê Học Liêm; đồng chí Nguyễn Thị Hoa. Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ với số phiếu đồng thuận cao.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu Đại hội, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Các đại biểu ghi lại khoảnh khắc của Đại hội: Trí tuệ - Tiên phong và phát triển

BAN BIÊN TẬP