Đảng uỷ

Đại hội Chi bộ Giảng viên 3, đề ra nhiều mục tiêu cho nhiệm kỳ mới

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Trường về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 22/9, Chi bộ Giảng viên 3 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

​Báo cáo công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo các đơn vị chức năng, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ đảm bảo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn có ý thức đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường.

Bên cạnh công tác lãnh đạo chuyên môn, Chi bộ luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng; quán triệt các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên; tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thông qua các kỳ sinh hoạt cùng với việc phổ biến quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII. Bên cạnh đó, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng uỷ về xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và các Nghị quyết của Đảng uỷ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát...

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt đ­ược trong nhiệm kỳ trước, quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.  Giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động.  Khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước. Bám sát nội dung nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo. Chỉ đạo các phòng chức năng, tạo ra những chuyển biến mới về chất lượng đội ngũ, chất lượng công tác, chất lượng nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và các hoạt động khác. Đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự,  đáp ứng đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cho CB,VC và sinh viên trong trường.

Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm: Đồng chí Mai Thị Ngoãn; Trần Ngọc Minh; Nguyễn Văn Hưng. Đồng chí Mai Thị Ngoãn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Đồng chí Trần Ngọc Minh được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ.