Đảng uỷ

Đại hội Chi bộ Giảng viên 1 tập trung trí tuệ đặt ra nhiều mục tiêu then chốt nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện kế hoạch số 388 - KH/ĐU ngày 15/7/2022 của Đảng bộ trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, chiều ngày 22/9/2022 Chi bộ giảng viên 1 long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Giảng viên 1 có tổng số 23 đảng viên, trong đó có 05 tiến sĩ, 17 thạc sĩ giảng dạy các môn chuyên ngành tại: Khoa Điền kinh và Thể dục; Khoa Võ - Bơi - Cờ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải đối diện nhiều khó khăn, nhưng do luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Nhà trường, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ vững và phát huy sự đoàn kết nhất trí, đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng chi bộ vững mạnh. Đặc biệt trong công tác lãnh đạo chuyên môn.

Chi bộ chú trọng định hướng và chỉ đạo việc đổi mới phương pháp giảng dạy, rà soát lại chương trình đào tạo; tích cực hưởng ứng phòng trào thi đua đổi mới sáng tạo, tập trung xây dựng đề cương chi tiết học phần chuẩn bị cho việc kiểm định chương trình đào tạo; đẩy mạnh công tác NCKH, t2020-2022, đã tham gia thực hiện 01 đề tài cấp Bộ; thực hiện 16 đề tài cấp trường, hướng dẫn 116 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp;  04 đề tài sinh viên tham gia hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 3, lần thứ 4; có 12 bài báo đăng tại hội thảo quốc tế tại Trường; 27 bài báo đăng tại các tạp chí khoa học TDTT trong nước có chỉ số ISSN; 08 bài báo được đăng trên Tạp chí GDTC của nhà trường. Các khoa đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức 06 buổi báo cáo chuyên đề tại đơn vị, đa số các chuyên đề được đánh giá chuẩn bị công phu, nghiêm túc mang ý nghĩa khoa học.

Các hoạt động huấn luyện và bồi dưỡng các đội tuyển tham gia thi đấu được tăng cường đã mang lại thành tích, uy tín và thương hiệu cho nhà trường.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Chi bộ coi là nhiệm vụ then chốt để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Từ đó, Chi bộ đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, rèn luyện đạo đức phẩm chất của người cán bộ đảng viên, giữ gìn chi bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên người học quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bằng những hành động thiết thực trong công việc hàng ngày, những đức tính cao quí được vận dụng vào thực tiễn tại Chi bộ, từng tổ đảng, từng đảng viên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu, làm tấm gương sáng để quần chúng noi theo, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong đội ngũ đảng viên và quần chúng một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả...

Với nhiều giải pháp, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hằng năm; được Đảng ủy khối tặng giấy khen là Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền; 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 15 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao Chi bộ tập trung xác định nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ 2022-2025:

- Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế làm việc trong cấp ủy nhằm đảm bảo tính dân chủ, thống nhất và đoàn kết trong khoa. Dân chủ, công khai bàn bạc và thống nhất thông qua nghị quyết và yêu cầu của lãnh đạo khoa, bộ môn...

- Chỉ đạo chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo định mức quy định, công tác huấn luyện chỉ đạo thi đấu đạt thành tích cao nhất, phối hợp với các đơn vị và tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai mô hình sinh viên hoạt động ngoại khóa, không có hiện tượng bỏ giờ, bỏ tiết, thực hiện đúng qui chế, qui định về coi thi, chấm thi.

- Phát huy và giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm: Đồng chí Phạm Anh Tuấn; Đồng Chí Trần Dũng; Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoan. Đồng chí Phạm Anh Tuấn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Đồng Chí Trần Dũng được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ.