Công đoàn trường

Công đoàn Trường xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và chương trình công tác toàn khóa 2017-2022 và hướng dẫn 05/HD-CĐN về triển khai hoạt động công đoàn; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học ứng phó với dịch Covid19, tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch công tác công đoàn triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.

Kế hoạch tập trung đề cập tới 8 nhiệm vụ trọng tâm cùng giải pháp chủ yếu gồm nâng cao chất lượng văn phòng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục; thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động; tiếp tục triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn”, “Xây dựng văn phòng làm việc xanh sạch đẹp”; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; công tác nữ công và bình đẳng giới; tăng cường công tác kiểm tra công đoàn và nâng cao hiệu quả công tác tài chính công đoàn.

Theo ThS. Lê Học Liêm – Chủ tịch Công đoàn Trường, chương trình công tác năm học thể hiện, cụ thể hóa sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đảng ủy-BGH Nhà trường vào việc tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, các phong trào thi đua. Năm học 2021-2022, Công đoàn Trường sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh. Công đoàn Trường giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, được dành tặng cờ thi đua, Huân chương lao động...