Công đoàn trường

Công đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại hội Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công đoàn trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tuyên truyền cho cán bộ viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng

Trong những ngày này, cùng cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc, Công đoàn trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa, nhất là công tác đảm bảo cảnh quan, môi trường khiến cho ngôi trường như khoác “áo mới” với rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền nội bộ được tăng cường các nội dung như: Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ III; Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Thông tin, tuyên truyền và tổ chức nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; Các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên về thành công của Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ thành phố; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng...

Thạc sĩ Hoàng Anh Dũng- Chủ tịch Công đoàn Trường cho biết: Bên cạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, trường còn thực hiện trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chào Xuân Tân Sửu 2021. Đặc biệt là những tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của đảng viên và giảng viên, sinh viên hướng về Đại hội XIII của Đảng.

Chính vì thế, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường rất phấn khởi với niềm tin và kỳ vọng lớn. Những ngày này, không khí và nhịp sống trên ngôi trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đang bước sang tuổi 60 năm xây dựng và phát triển hối hả hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều hướng về Đại hội với sự phấn chấn và kỳ vọng lớn lao về sự thành công rực rỡ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.