Công đoàn trường

Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên lao động Nhà trường

Nhằm hướng tới nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chiều 10/5, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức Hội nghị tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên lao động Nhà trường.

Tại Hội nghị, công đoàn viên Nhà trường đã được nghe TS. BS. Hà Lan Phương - Trưởng khoa Khám bệnh chuyên ngành, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường chia sẻ những văn bản, quy định đối với cơ quan, doanh nghiệp về việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;  sự khác biệt giữa bệnh nghề nghiệp (bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động) và bệnh có tính chất nghề nghiệp (là bệnh gây nên do lao động, mắc trong thời gian lao động) và sự ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe của người lao động; những nội dung bắt buộc phải thực hiện trong quá trình khám sức khỏe định kỳ để có thể đưa ra kết luận về tình trạng sức khỏe của người lao động, về mức độ đáp ứng với yêu cầu của công việc hiện tại. Đặc biệt, TS. BS. Hà Lan Phương cũng phổ biến những kiến thức về quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên lao động đối với việc chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp trong mọi ngành nghề.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Phùng Xuân Dũng - Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐT đề nghị Công đoàn Trường cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động bằng những hoạt động thiết thực và thường xuyên.

Với mục tiêu tìm ra các giải pháp cho các vấn đề về cải thiện điều kiện làm việc, giảm sự ô nhiễm, độc hại trong môi trường lao động, Hội nghị thật sự có ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động Nhà trường trong thời gian tới.

BAN BIÊN TẬP