Công đoàn trường

Công đoàn trường cùng BGH tham dự và trao ủng hộ chương trình

Ngày 15/10, tại Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS TS Nguyễn Anh Tuấn –P. Hiệu trưởng, cùng ThS. Lê Học Liêm- Chủ tịch Công đoàn trường tham dự và trao số tiền gần 50 triệu ủng hộ chương trình "Máy tính cho em".

Đây là số tiền được Công đoàn trường tuyên truyền, vận động toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia ủng hộ hưởng ứng theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Được biết, Cuộc vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” là một trong những hoạt động ý nghĩa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam khi thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng và triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 1 tháng triển khai Chương trình trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, đã vận động ủng hộ, đóng góp được 108,695 tỷ đồng, gần 30.000 máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, 70.000 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến khác

Số tiền ủng hộ đối với cán bộ, viên chức Nhà trường tuy không nhiều, nhưng nó thực sự có ý nghĩa cho việc kinh phí mua thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh, sinh viên chưa và không có khả năng mua thiết bị trực tuyến.

Cũng theo Ban chấp hành Trường hiện tại Công đoàn trường đang tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ kịp thời, san sẻ những khó khăn với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19.