Công đoàn trường

Công đoàn hưởng ứng Tết trồng cây năm Nhâm Dần 2022

Trong không khí đầu xuân, ngày 16/02/2022, Công đoàn trường đã ra quân hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022.

Phát biểu hưởng ứng, kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn trường hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng ThS. Lê Học Liêm - Chủ tịch Công đoàn trường ho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, cùng với cả nước, Tết trồng cây đã trở thành phong tục, truyền thống tốt đẹp của Công đoàn trường, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của đơn vị, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, viên chức, sĩ quan, người lao động, người học về trồng cây, gây rừng, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường, môi sinh nhằm phát triển kinh tế rừng bền vững, nhằm giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần thực thi những cam kết mạnh mẽ tại Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Đặc biệt năm nay thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTCP về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng cả nước chung sức đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây với một thông điệp Vì một Việt Nam xanh, ngày 16/02/2022, Công văn số 439/BGDĐT-CTHSSV ngày 11/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tổ chức trồng cây trong ngành Giáo dục, Công đoàn trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc triển khai đảm bảo trồng cây xanh phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ, quản lý, giám sát để bảo đảm cây trồng được sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt với năm nay trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch như hiện nay, mỗi đoàn viên, người lao động càng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để góp một phần chung tay cùng đất nước ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVIOD – 19 và tạo môi trường sạch, đẹp cho người lao động.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng gần 100 cây xanh trong khuôn viên Nhà trường, gồm các loại cây gỗ lớn, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng.

Tin: TH (Phòng TCCB&TT)