Công đoàn trường

Công đoàn bộ phận Hành chính 2, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 24/02/2023, Công đoàn bộ phận Hành chính 2, thuộc Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; Ban chấp hành Công đoàn trường; Ban chấp hành các công đoàn bộ phận; Ban chi ủy các chi bộ và toàn thể đoàn viên công đoàn Bộ phận Hành chính 2.
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023. Là một Công đoàn bộ phận có 48 đoàn viên Công đoàn, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Hành Chính 2 đã luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cụ thể hóa thành những chương trình hành động cụ thể, tập trung chỉ đạo hướng dẫn các tổ công đoàn tham gia nhiều hoạt động thi đua yêu nước, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên, duy trì phát huy các quỹ mãi ấm công đoàn; phát hiện nhiều nhân tố đóng góp cho hoạt động công đoàn chung, nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Công đoàn Trường, trở thành công đoàn bộ phận có bước phát triển mạnh mẽ…
Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung bàn thảo nhiều vấn đề trọng tâm như: tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ viên chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của nhà trường…
Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời bầu vào BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí: Nguyễn Thành Chung; Đinh Thị Hiền; Đặng Thị Kim Ngân; Kiều Thi Mùi; Lê Xuân Thành. Đồng chi Nguyễn Thành Chung tái đắc cử Chủ tịch công đoàn bộ phận Hành chính 2, nhiệm kỳ 2023-2028

BAN BIÊN TẬP