Công đoàn trường

Công đoàn bộ phận Hành chính 1 tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 20/2/2023, công đoàn bộ phận Hành chính 1 tổ chức đại hội công đoàn bộ phận. Dự đại hội có đồng chí Phùng Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Học Liêm - Chủ tịch Công đoàn Trường và các đồng chí trong Công đoàn bộ phận Hành chính 1.

Mở đầu đại hội, đồng chí Ngô Xuân Đức - Chủ tịch Công đoàn bộ phận Hành chính 1 báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong báo cáo đã nêu rõ về tình hình viên chức, người lao động trong công đoàn bộ phận và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI nhiệm kỳ 2017 - 2023 như: Thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo cho đoàn viên và người lao động; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho các công đoàn viên; Động viên các công đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; Theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu công đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; Phối hợp cùng các đơn vị trong việc quán triệt đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, kế hoạch của cấp trên.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, đoàn viên Công đoàn bộ phận Hành chính 1 đã đóng góp rất nhiều ý kiến vào báo cáo và trình bày các tham luận về nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, ThS. Lê Học Liêm - Chủ tịch Công đoàn Trường nhấn mạnh: Công đoàn bộ phận Hành chính 1 cần tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm và vai trò của công đoàn trong việc chăm lo tới đời sống cho đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các đoàn viên công đoàn trong công đoàn bộ phận để công đoàn trở thành người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và chăm lo đời sống cho các công đoàn viên.

Qua bầu cử, 3 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Hành chính 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đồng chí Nguyễn Thị Hoa, đồng chí Đinh Thị Thảo và đồng chí Phạm Thị Linh là những đồng chí có kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn sẽ góp phần đưa Công đoàn bộ phận Hành chính 1 trở thành công đoàn bộ phận xuất sắc trong những năm tới. 

BAN BIÊN TẬP