Đảng uỷ

Chuẩn bị tốt cho đại hội các chi bộ diễn ra từ ngày 19/9/2022

Căn cứ công văn của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường  theo đúng quy định.

Kế hoạch nêu rõ nội dung bắt buộc diễn ra tại Đại hội gồm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ hoặc bí thư, phó bí thư và bầu chi ủy, chi bộ, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đến toàn thể đảng viên.

Để đại hội các chi bộ trực thuộc diễn ra đảm bảo yêu cầu, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội yêu cầu các chi ủy, chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương án nhân sự. Bên cạnh đó, với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội chi bộ, Đảng ủy Trường chỉ đạo các chi bộ gắn công tác tổ chức đại hội với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Thời gian diễn ra đại hội các chi bộ bắt đầu từ 19/9 và hoàn thành trước 25/9/2022.

Tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, chi bộ Giảng viên 2 được Đảng bộ Trường chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025, diễn ra vào ngày 19/9/2022. Ðến thời điểm này, chi bộ Giảng viên 2 đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội.

ThS. Nguyễn Thị Hoài Mỹ – Bí thư chi bộ Giảng viên 2 cho biết: Do được chọn tổ chức đại hội điểm nên chi bộ rất coi trọng công tác chuẩn bị. Mọi vấn đề liên quan đến văn kiện đại hội, đề án nhân sự,… đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất nhằm tạo niềm tin, phấn khởi trong đảng viên về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Điểm thuận lợi của chi bộ trong công tác chuẩn bị là tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi viên chức, đảng viên.

BAN BIÊN TẬP