Đảng uỷ

Chi bộ Giảng viên 2 tổ chức thành công Đại hội điểm các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025

Được Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, chiều 19/9, Chi bộ Giảng viên 2 đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.  Đồng chí Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường và toàn thể đảng viên, quần chúng tích cực thuộc Chi bộ Giảng viên 2.


Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, Chi bộ Giảng viên 2 thực hiện nghiêm túc việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, những chính sách chủ trương, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp quy của Ngành …, nắm bắt thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế qua các buổi họp sinh hoạt định kỳ do Đảng ủy Nhà trường tổ chức. Ngoài ra, đứng trước sự đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tất cả các hoạt động của nhiệm vụ chính trị trong toàn Trường, Chi bộ cũng phối hợp, lồng ghép, tương hỗ trong công tác chuyên môn, các phong trào hoạt động của tất cả giảng viên đã tạo được sự đồng thuận cơ bản về nhận thức, tư tưởng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mình, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tham gia chỉ đạo và thực hiện các yêu cầu kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của các Trung tâm, Khoa, Bộ môn, với 100% Khoa, Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó chiếm 50% - 70% các Khoa, Trung tâm đạt danh hiệu xuất sắc nhiều năm liền được đánh giá cao trong công tác thi đua được nhiều cấp khen ngợi, tặng thưởng.

Về đào tạo, Chi bộ chỉ đạo các Trung tâm, khoa, bộ môn thực hiên nghiêm túc chương trình, kế hoạch đào tạo, thực hiện tốt các quy định về  giảng dạy, coi, chấm thi theo Quy chế 25, quy chế 36 (học chế tín chỉ) duy trì nề nếp trong các hoạt động chuyên môn: tác phong sư phạm, trang phục lên lớp, hồ sơ giảng dạy, giáo án…, đẩy mạnh phong trào “Đổi mới phương pháp giảng dạy- nâng cao chất lượng đào tạo”. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ chỉ đạo tổ chức 02 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học cho gần 80 cán bộ giảng viên với kết quả 100% đạt yêu cầu về tiếng Anh giao tiếp cơ bản và tin học theo thông tư 03.


NCKH là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giảng viên đại học nên Chi bộ đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ này đối với đảng viên, giảng viên.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Chi bộ có 12 đề tài cấp bộ vả cấp cơ sở đã và đang được thực hiện. Đảng viên thuộc Chi bộ tích cực tham gia công bố các bài báo, công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, hội thảo khoa học, trong đó có 02 bài báo quốc tế, 110 bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế, các tạp chí trong nước và Tạp chí Khoa học GDTC và thể thao trường học của Nhà trường với chất lượng được nâng lên rõ rệt, nhiều đề tài đã được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy có hiệu quả.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế phối hợp giữa Cấp ủy và lãnh đạo Văn phòng. Chi bộ xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm, trong đó chú trọng đến việc duy trì sinh hoạt chuyên đề tháng, quý. Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ công tác và sinh hoạt được thực hiện tốt…

Từ đánh giá kết quả đã đạt được, Chi bộ cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi viên chức, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục thực hiện phổ biến và quán triệt đầy đủ, sâu sắc các Nghị quyết của Đảng bộ, của Thành ủy Hà Nội, để nâng cao nhận thức cách mạng. Đưa cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Xây dựng ban chi ủy đoàn kết, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phong cách làm việc khoa học; quản lý tốt đảng viên ở 3 môi trường: cơ quan-gia đình-địa phương thông qua việc thực hiện chế độ “đảng viên công tác ở nơi khác tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú” 02 lần/năm theo Quy định 76/QĐ-TW của Bộ chính trị. 100% đảng viên phải tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú.

Đồng thời đưa ra tiêu chí cụ thể về thành tích trong xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính quyền, đoàn thể theo nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Quyết ghi nhận, biểu dương những kết quả của Chi bộ Giảng viên 2 đạt được trong triển khai Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Duy Quyết đề nghị cấp ủy Chi bộ Giảng viên 2 xây dựng, rà soát quy chế làm việc, đặc biệt là xây dựng chương trình hành động cụ thể của chi bộ, triển khai tốt nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cùng các nhiệm vụ của Đảng bộ Trường; tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt những nghị quyết của Đảng cấp trên vào trong công tác chuyên môn. Việc phát triển Đảng viên, nhất là những quần chúng đang tham gia giảng dạy các môn đại cương, lý thuyết chuyên ngành có vai trò quan trọng trong việc đào tạo công tác tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho người học. Do đó, Chi bộ Giảng viên 2 cần đặc biệt quan tâm lưu ý tới việc triển khai đồng bộ giữa phát triển đảng viên mới và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.


Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ Giảng viên 2 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm

- Đ/c Nguyễn Thị Hoài Mỹ - Bí thư Chi bộ

- Đ/c Nguyễn Thu Nga - Phó Bí thư Chi bộ

- Đ/c Hoàng Minh Thủy - Chi ủy viên.

BAN BIÊN TẬP