Tin tức sự kiện

Chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/6/2022)

 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/6/2022)

Ngày 21/6/1925, Cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” - Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên, đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta.

Ngày 05/02/1985, theo Quyết định của Ban Bí thư số 52-QĐ/TW lấy ngày 21/6 hằng năm là Ngày Báo chí Việt Nam nhằm kỷ niệm, tri ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành để độc giả có những bài báo hay sự kiện nóng hổi, chân thật.

Ngày 21/6/2000, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo đã đồng hành cùng dân tộc suốt hơn chín thập kỷ qua và có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để báo chí hoạt động và phát triển, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ người làm báo cách mạng.

Những đóng góp quan trọng, những thành tích nổi bật của đội ngũ những người làm báo trong 97 năm qua đã làm ngời sáng truyền thống vẻ vang của báo chí và đội ngũ người làm báo cách mạng. Ðó là tinh thần đoàn kết, là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, trung thành tuyệt đối với Ðảng, với Tổ quốc và dân tộc. Ðó là tinh thần chiến đấu và phẩm chất tiên phong, luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, kiên quyết bảo vệ công lý và lẽ phải. Luôn đổi mới sáng tạo, phát hiện cái mới, khẳng định và bảo vệ cái mới, cố gắng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng để tác nghiệp trên tất cả các loại hình báo chí, sử dụng công nghệ làm báo tiên tiến, hiện đại.

Trước môi trường hoạt động sôi động của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, đội ngũ người làm công tác truyền thông Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội cũng luôn đoàn kết, nâng cao về trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Vai trò, trách nhiệm của người truyền thông, báo chí được đề cao, nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ những người làm công tác báo chí, truyền thông Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã có bước trưởng thành. Trình độ, năng lực chuyên môn nghề nghiệp ngày càng được nâng lên, cùng sự tâm huyết, say mê nghề nghiệp hơn, ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Nhà trường.

Sau 5 năm thành lập đơn vị truyền thông, đơn vị đã tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình hành động của Nhà trường như: Thành lập Tạp chí khoa học Giáo dục thể chất và thể thao trường học; Bản tin khoa học Giáo dục thể chất và thể thao trường học; Quản lý phát triển trang tin điện tử của trường thành Cổng thông tin điện tử; phát triển hệ thống truyền thanh, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin trên mạng xã hội nhằm tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại của Nhà trường, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao dân trí, đáp ứng ngày càng cao đời sống tinh thần, cổ vũ các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước của toàn trường.

Mặc dù hiện tại, phương tiện, cơ sở vật chất cho công tác truyền thông của Trường còn rất thiếu, nhưng đội ngũ làm công tác truyền thông Nhà trường vẫn luôn tôi rèn bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội đối với công chúng; xây dựng và rèn luyện bản lĩnh của người cầm bút để thực sự trở thành chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Nhà trường, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

BAN BIÊN TẬP