Thông tin đào tạo

Bảng tổng hợp kết quả thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh - Tương đương cấp độ B1- Đợt 1 năm 2024

Trung tâm NN-TH thông báo kết quả thi CĐR ngoại ngữ đợt 1 năm 2024. Các thí sinh có thắc mắc hoặc muốn phúc khảo bài thi, xin gửi về trung tâm NN-TH HUPES, tầng 2 nhà thí nghiệm thể chất.
Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ 7/5/2024 đến hết ngày 13/5/2024.