Tin tức sự kiện

Giành 2 giải Nhì tại Hội thảo Khoa học sinh viên toàn quốc khối các trường đại học thể dục thể thao

     Ngày 20/12, Trường ĐHSP TDTT Hà Nội tham gia Hội thảo Khoa học sinh viên toàn quốc khối các trường đại học thể dục thể thao được tổ chức tại Đại học Huế và xuất sắc giành 2 giải Nhì với 2 báo cáo: “Ứng dụng biện pháp nâng cao mật độ vận động trong giờ học môn GDTC cho học sinh Trường Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội” và “Biện pháp tổ chức hoạt động thể thao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao vai trò kết nối và phục vụ cộng đồng của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”.
            Đồng tham gia có các trường: Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên và Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.
            26 báo cáo của sinh viên với nội dung tập trung các vấn đề: thực trạng và giải pháp công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học; Phương pháp giảng dạy, học tập và các giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn học giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao; thực trạng chương trình môn học giáo dục thể chất trong các trường học hiện nay và xu thế phát triển; các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục thể và thể thao trường học; giải pháp nâng cao công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên thuộc nhóm thể dục thể thao.

Hội thảo Khoa học sinh viên toàn quốc khối các trường đại học thể dục thể thao với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội giao lưu học thuật, giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu khoa học, thảo luận các vấn đề chuyên môn cũng như phát triển những ý tưởng khoa học trong khối thể dục thể thao và giáo dục thể chất.