Tuyển sinh liên thông
20/06/2023
TB tuyển sinh đại học vừa làm vừa học ngành GDTC và HLTT năm 2023
02/03/2023
TB tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành GDTC, năm 2023
19/05/2021
Thông báo vv tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học (hệ vừa làm vừa học) ngành Giáo dục thể chất khóa 16 đợt 1 năm 2021