Tin tức sự kiện

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021, hưởng ứng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3

Thiết thực chào mừng ngày Thể thao Việt Nam năm 2021, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức vào lúc 14h30 ngày 26/3/2021 tại Sân Điền kinh và được phát động đến tất cả viên chức, người lao động, sinh viên cùng các đơn vị đóng trên địa bàn Trường.

Ngày chạy Olympic năm 2021 được phát động tại Trường nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021 và cũng là dịp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Qua đây tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Tập luyện thể thao là cách xây dựng môi trường sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu “mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe" như lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc ngày 27/3/1946.