THÔNG BÁO V/v tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

Số ký hiệu Ngày ban hành 30/11/-0001
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực