Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, sĩ quan, viên chức, người lao động năm học 2020-2021

Số ký hiệu 538/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 05/10/2021
Loại văn bản Quy chế, Quy định của Trường Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực