Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Kế hoạch tài chính

Số ký hiệu 907/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 29/12/2020
Loại văn bản Quy chế, Quy định của Trường Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực