Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27/9 đến ngày 3/10/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (27/09):

 

8h00:

Họp thống nhất thông qua bản thảo tạp chí KH GDTC & TTTH số 1

TP:

CTHĐT, BGH, lãnh đạo Ban biên tập, Ban trị sự; Ban thư ký

ĐĐ:

Phòng họp B

 

Ban biên tập chuẩn bị nội dung 

 

 

8h30:

Tham dự khai mạc “Triển lãm và diễn đàn giáo dục quốc tế Trung Quốc – Asean 2021”

TP:

Ô. Quyết, Ô. Tô Thành, Ô. Đức Bà Uyên

ĐĐ:

Trực tuyến phòng họp A

 

Ô Tô Thành phối hợp với Ô Tư lên Maket 

 

 

9h00:

Họp tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm lại

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

9h00:

Các đơn vị khối hành chính triển khai đánh giá viên chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

Viên chức, người lao động các đơn vị

ĐĐ:

Tại các đơn vị

 

 

10h30:

BGH làm việc với lãnh đạo các phòng KHTC, QTTB, QLĐT&CTSV, QLKH, HTQT&TV, TCCB&TT, ĐBCL&TT 

Đ Đ:

Phòng họp B

 

 

14h00:

Các đơn vị khối hành chính triển khai lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

-    Viên chức, người lao động các đơn vị

-    Tổ công tác

ĐĐ:

Tại các đơn vị

 

 

Thứ 3 (28/09):

 

8h30:

Họp nhóm đề tài cấp bộ

TP:

Ô.Quyết CN và các đồng chí thành viên (Ô. Đức báo)

ĐĐ

Phòng họp B

 

 

14h00:

Tập huấn sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến

TP:

Khoa Võ-Bơi-Cờ, Khoa ĐK-TD, Khoa BC-BĐ-BR, Khoa CL-BB-QV, đ/c Đức Phòng QLKH, HTQT & TV

ĐĐ

Trực tuyến trên phần mềm (phòng chức năng sẽ cung cấp địa chỉ phòng tập huấn trực tuyến)

 

 

14h30:

Họp nhóm đề tài cấp bộ

TP:

Ô. P. Dũng, Ô. Đức, Bà Ngoãn, Bà Nhu

ĐĐ

Phòng họp B

 

 

Thứ 4 (29/09):

 

9h00:

Làm việc tại nhà xuất bản VHTT&DL, nộp lưu chiểu Tạp chí KHGDTC&TTTH tại Cục xuất bản, in và phát hành; Cục Báo chí; Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Thư viện Quốc gia VN

TP:

Ô. Đức, Ô. Tư

ĐĐ:

Phòng HCTH giúp xe altis

 

 

9h00:

Các đơn vị khối giảng viên triển khai đánh giá viên chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

Toàn thể viên chức, người lao động (Khoa ĐK-TD, Khoa CL-BB-QV, Khoa Võ-Bơi-Cờ, Khoa BC-BĐ-BR)

ĐĐ:

Phòng zoom

 

 

14h00:

Tập huấn sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến

TP:

Khoa LLCN&NVSP, LLCT, Khoa Y học TDTT, Trung tâm NN-TH, Trung tâm BD&TCSK, đ/c Đức Phòng QLKH, HTQT & TV.

ĐĐ:

Trực tuyến trên phần mềm (phòng chức năng sẽ cung cấp địa chỉ phòng tập huấn trực tuyến)

 

 

14h30-15h30:

Các đơn vị khối giảng viên triển khai lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

+ 14h30-15h00: Toàn thể viên chức, người lao động (Khoa ĐK-TD, Khoa CL-BB-QV)

+ 15h00-15h30: Toàn thể viên chức, người lao động (Khoa Võ-Bơi-Cờ, Khoa BC-BĐ-BR)

ĐĐ:

Tại các đơn vị

 

 

Thứ 5 (30/09):

 

8h00:

Ô Quyết tham gia HĐ đánh giá Luận án TS 

Đ Đ:

Viện KH TDTT

 

 

8h30:

Tập huấn quản lý phần mềm giảng dạy trực tuyến

TP:

Phòng QLĐT&CTSV, Phòng ĐBCL&TT, Khoa ĐTSĐH, đ/c Đức Phòng QLKH, HTQT & TV.

ĐĐ:

Trực tuyến trên phần mềm (phòng chức năng sẽ cung cấp địa chỉ phòng tập huấn trực tuyến)

 

 

9h00:

Các đơn vị khối giảng viên triển khai đánh giá viên chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

Toàn thể viên chức, người lao động (Khoa LLCN&NVSP, Khoa LLCT, TT NN-TH, TT BD&TCSK, Khoa Y học TDTT)

ĐĐ:

Phòng zoom

 

 

14h00:

Tập huấn sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến

TP:

Phòng QLĐT&CTSV, Phòng ĐBCL&TT, Khoa ĐTSĐH đ/c Đức Phòng QLKH, HTQT & TV.

ĐĐ:

Trực tuyến trên phần mềm (phòng chức năng sẽ cung cấp địa chỉ phòng tập huấn trực tuyến)

 

 

16h00-17h30:

Các đơn vị khối giảng viên triển khai lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

+ 16h00-16h30: Toàn thể viên chức, người lao động (Khoa LLCN&NVSP, Khoa LLCT)

+ 16h30-17h00: Toàn thể viên chức, người lao động (TT TH-NN, TT BD&TCSK)

+ 17h00- 17h30: Toàn thể iên chức, người lao động (Trạm Y tế, Khoa Y học TDTT)

ĐĐ:

Tại các đơn vị

 

 

Thứ 6 (01/10):

 

8h30:

Họp xét điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển thi tuyển sinh ĐHCQ đợt 2 năm 2021

TP:

Hội đồng Tuyển sinh và lãnh đạo Ban thư ký (theo QĐ)

ĐĐ:

Phòng họp A (các đồng chí không có việc vào trường thì họp Trực tuyến trên Zoom).

 

 

9h00:

Họp hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h00:

Các đơn vị Trung tâm GDQP&AN triển khai đánh giá viên chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

Toàn thể sĩ quan, người lao động

ĐĐ:

Phòng zoom

 

 

14h00:

Đón tiếp thí sinh và làm thủ tục dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1

TP:

Ban thư ký HĐTS

ĐĐ:

Trực tuyến

 

 

14h30-17h00:

Các đơn vị Trung tâm GDQP&AN triển khai lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

TP:

+ 14h30-15h00: toàn thể sĩ quan, NLĐ Khoa Quân sự, Khoa Chính trị

+ 15h00-15h30: toàn thể sĩ quan, NLĐ Phòng HC-TC, Phòng HC-TC-KT

+ 15h30-16h00: toàn thể sĩ quan, NLĐ Phòng ĐT&QLSV

+ 16h00-16h30: toàn thể sĩ quan, NLĐ Khoa Quân sự, Khoa Chính trị (Lấy phiếu tín nhiệm Phó GĐ TT)

+ 16h30-17h00: toàn thể sĩ quan, NLĐ Phòng HC-TC-KT, Phòng ĐT&QLSV, Phòng TC-HC (Lấy phiếu tín nhiệm Phó GĐ TT)

ĐĐ:

Tại các đơn vị

 

 

Thứ 7 (02/10):

 

7h30:

Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

8h00:

Thi môn Lý luận và phương pháp GDTC

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

13h30:

Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Thi môn Sinh lý học TDTT

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

CN(03/10):

 

7h30:

Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

8h00:

Thi môn Tiếng anh

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

Nhắc việc:

1- Đề nghị các đơn vị gửi biên bản góp ý quy định về học tập bồi dưỡng, quy định về xét nâng bậc lương về phòng TCCB&TT trước ngày 28/9/2021

2- Lãnh đạo các Phòng, khoa,TT thông báo đến cán bộ, GV đơn vị vào phòng tập huấn trực tuyến đúng giờ để triển khai và sử dụng máy tính để tập huấn cho hiệu quả.

3-  Lãnh đạo các khoa,TT phối hợp với phòng chức năng để tổ chức tốt các môn thi trực tuyến (thử nghiệm).

- Các Khoa, TT tổng hợp số liệu về sĩ số đi học và ý thức đi học của sinh viên về phòng QLĐT&CTSV trước 12h thứ 6 hàng tuần để tổng hợp.

4- Đề nghị tất cả các tác giả có bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí/Kỷ yếu Hội nghị/hội thảo khoa học chuyên ngành mang bản in chính thức đến phòng QLKH-HTQT&TV để đối chiếu;

5- Đề nghị tất cả các nhóm nghiên cứu (biên soạn Giáo trình/tập bài giảng/đề tài/ SKKN) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chỉnh sửa sau họp Hội đồng (theo quy định là trong vòng 07 ngày từ ngày họp HĐ) gửi về phòng QLKH-HTQT&TV để làm căn cứ ra QĐ nghiệm thu. Hồ sơ bao gồm: Tờ xác nhận chỉnh sửa (Mẫu 17) + 02 bản in (có đủ chữ ký)+ Bản mềm.

6- Đề nghị các đơn vị nếu không có các công việc tập trung thì bố trí phân công VC, SQ, NLĐ làm việc 50% tại cơ quan.

7- Ô. Nguyên chỉ đạo các phòng chức năng triển khai các nội dung công việc phụ trách trực tiếp.

Trực LĐ

02, 03/10/2021: BAN GIÁM HIỆU