Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2023

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (27/02)

 

 

 

7h00:

Đón tiếp sinh viên khóa 291 TTGDQP&AN

TP:

Ban Giám đốc, Toàn thể CB, SQ, GV, CNV TTGDQP

ĐĐ:

KTX C7

 

 

8h30:

Họp thông qua Đề án kiện toàn bộ máy giai đoạn 2023-2025

TP:

Theo QĐ (ĐU, CTHĐT, BGH, trưởng các đơn vị, phó phụ trách đơn vị)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

10h30:

Gặp mặt các Y, Bác sỹ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

TP:

BGH, CTHĐT, Lãnh đạo các đơn vị khối Hành chính và các Y, Bác sỹ làm việc tại Trạm y tế

ĐĐ:

Phòng họp A. Phòng TCCB và TT chuẩn bị chế độ, đưa tin

 

 

13h30:

Phổ biến nội quy môn học GDQP&AN cho SV K291

TP:

P. Đào tạo, Phòng Hậu cần, BQLSV và SV K291

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

P. QLĐT&CTSV giúp địa điểm

P. QT-TB giúp loa máy

 

 

14h30:

Nhận hồ sơ tại Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

TP:

Ô. Đặng Hùng Linh

ĐĐ:

219 Trần Phú, Q. Hà Đông

 

 

Thứ 3 (28/02)

 

 

 

8h00:

Khai giảng khóa học 291 TTGDQP&AN

TP:

Mời dự: BGH, BGĐ, Toàn thể CB, SQ, GV, CNV TTGDQP

ĐĐ:

Sân GĐ TTGDQP. P. QT-TB giúp loa máy

 

 

8h00:

Nghiệm thu Tủ gỗ - trang bị cho lưu học sinh Lào

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. Đ.Dũng, Ô. Bình, Ô Hoàng, Ô Trung

ĐĐ:

Phòng QTTB và khu KTX lưu học sinh Lào

 

 

9h00:

Kiểm tra chuyên đề tài chính công đoàn trường

TP:

Tổ KT (Bà Hạnh, Ô. Hưng, Bà Thoan). BTV công đoàn trường (Bà Bình, Bà Huyễn)

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

11h00:

Làm việc với đoàn công tác trường Đại học Sendai Nhật Bản

TP:

CTHĐT, BGH, Ô. X. Đức; Ô Tư, Ô Hưng (TCCB), Bà Hằng (khoa SĐH); Bà Minh (TTNH-TH)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Tập bài giảng môn “Kinh tế học TDTT”

TP:

Theo QĐ, nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 4 (01/03)

 

 

 

6h00:

Kiểm tra công tác thực tập sư phạm khóa đại học 52 năm 2023

TP:

Phòng QLĐT&CTSV báo trực tiếp

ĐĐ:

Vĩnh phúc

 

P. HC- TH chuẩn bị xe 4 chỗ

 

 

10h00:

Họp BQLDA của trường

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Hoàng, Ô. Trung, Ô. Quý.

ĐĐ:

Phòng họp B

 

Phòng KHTC và QTTB phối hợp báo cáo nội dung: Xây dựng tiêu chuẩn định mức; về KH sửa chữa, XD toàn trường năm 2023; rà soát các hồ sơ văn bản liên quan đến Dự án Nhà tập TDTT đa năng; được án Chuyển đổi số; đề án Khu dịch vụ toàn trường

 

 

14h00:

Ra quân tháng TN và tập huấn kỹ năng hoạt động Đoàn

TP:

Mời dự ĐU, HĐT, BGH, BCV, P. QLĐT&CTSV, BCNSV, BCH Đoàn TN, BCH khoá, toàn thể đoàn viên sinh viên K53-54 (đ.c Trung thông báo)

ĐĐ:

Hội trường A

 

P. HC- TH giúp hội trường, nước uống

P. QTTB giúp âm thanh, ánh sáng

 

 

14h00:

Họp tiểu ban nhân sự Đại hội XII công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

Các bước tiến hành Quy trình nhân sự Đại hội XII Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028

Bước 1: Hội nghị Ban Thường vụ (lần 1)

TP:

BTV Công đoàn trường

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

Làm việc với đơn vị xây dựng phần mềm ngân hàng đề thi

TP:

Trưởng, phó phòng ĐBCL& TT, QLĐT&CTSV, QLKH, HTQT&TV. Trưởng, phó Khoa/ Trung tâm, trưởng bộ môn và giáo vụ khoa/ trung tâm.

(Yêu cầu các khoa/trung tâm chuẩn bị dữ liệu ngân hàng đề thi đã nghiệm thu để phối hợp với đơn vị viết phần mềm) 

 

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h15:

Quy trình nhân sự Đại hội XII Công đoàn trường

Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt

TP:

Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XI, các BCH Công đoàn bộ phận khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h30:

Quy trình nhân sự Đại hội XII Công đoàn trường

Bước 3: Hội nghị Ban Chấp hành (lần 1)

TP:

Ban Chấp hành Công đoàn trường

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

16h00:

Các bước tiến hành Quy trình nhân sự Đại hội XII Công đoàn trường

Bước 4: Hội nghị Ban Thường vụ (lần 2)

TP:

BTV Công đoàn trường

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

16h00:

Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã đến thăm và làm việc với  TTGDQP&AN

TP:

Ban giám đốc, trưởng các đơn vị

ĐĐ:

Phòng Giao ban TT

 

 

16h15:

Quy trình nhân sự Đại hội XII Công đoàn trường

Bước 3: Hội nghị Ban Chấp hành (lần 2)

TP:

Ban Chấp hành Công đoàn trường

 

 

Thứ 5 (02/03)

 

 

 

8h00:

Báo cáo Đảng ủy nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn trường Khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

TP:

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn trường

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h00:

Họp hội đồng khoa học và đào tạo thông qua đề án mở ngành Huấn luyện thể thao

TP:

Theo QĐ thành lập Hội đồng khoa học đào tạo của Nhà trường

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Ô.Quyết; Ô.  Tiến công tác tại ĐH Tây  Nguyên

 

P. HCTH bố trí xe đưa  ra sân  bay

 

 

16h30:

Giao lưu bóng đá  khóa học 291 TTGDQP&AN

TP:

SV K292 TTGDQP&AN

ĐĐ:

Sân bóng đá

P.QLĐT và bộ môn bóng đá giúp địa điểm

 

 

Thứ 6 (03/03)

 

 

 

7h00:

Hội nghị tuyển sinh năm 2023

TP:

Ô. Toàn, Bà Bình, Ô. Đức

ĐĐ:

Trường Đại học VinUni (Gia Lâm – Hà Nội)

 

P. HC- TH chuẩn bị xe 4 chỗ

 

 

Thứ 7 (04/03)

 

 

 

CN (05/03)

 

 

 

Nhắc việc:

 

 

1. Đề nghị các Khoa triển khai đến các giảng viên trong đơn vị mình lựa chọn và hướng dẫn sinh nghiên NCKH, tham dự Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường lần thứ V, năm 2023

2. Ô. Chung, Bà Mỹ  đi học lớp CCCT từ 27/2- 3/3

Trực lãnh đạo:

4, 5/03/2023: Bà Nguyễn Thu Nga TK NVSP LLCN

 

BAN GIÁM HIỆU