Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (01/03)

 

9h00:

Dự Hội nghị quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện năm 2021

TP:

Ô. Chung

ĐĐ:

Ban CHQS huyện Chương Mỹ

 

 

10h00:

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Họp ban tư vấn tuyển sinh năm 2021

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h30:

Các khoa, trung tâm gặp mặt đầu năm và sinh hoạt chuyên môn

TP:

Toàn thể cán bộ giảng viên

ĐĐ:

Theo đơn vị (ĐU, BGH CTHĐT chúc tết các khoa, trung tâm)

 

 

Thứ 3 (02/03)

 

9h00:

Họp BTC hội thảo khoa học quốc tế chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

P.QLKH&HTQT-TV chuẩn bị nội dung

 

 

16h00:

Họp Ban thường vụ đoàn trường

TP:

Mời dự: Đ/c P. Dũng CTHĐT, BTV

ĐĐ:

VP Đoàn

Thứ 4 (03/03)

 

8h30:

Nghiệm thu đề cương chi tiết Khoa BC – BĐ – BR

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h30:

Nghiệm thu lát nền tảng đường TTGDQPAN, sửa chữa nhỏ KTX C3, C8 và 1 số khu vực khác

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. V.Tuấn, Ô. Kha, Ô. Bình, Ô. Hoàng và nhà thầu

ĐĐ:

P. QTTB và các khu vực

 

 

14h15:

Các chi bộ sinh hoạt chi bộ thường kỳ

ĐĐ:

  • Chi bộ TTGDQP&AN tại phòng họp TTGDQP&AN
  • Chi bộ Hành chính 1 tại P. Họp A
  • Chi bộ hành chính 2 tại P. Họp B
  • Chi bộ Giảng viên 1 tại Hội trường A
  • Chi Bộ Giảng viên 2 tại Phòng họp C
  • Chi bộ sinh viên tại VP Đoàn

 

 

Thứ 5 (04/03)

 

9h00:

Họp về công tác thi đua khen thưởng kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

TP

CTHĐT, BGH, Thường vụ công đoàn trường, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, lãnh đạo phòng TCCB&TT

ĐĐ

Phòng họp A

 

 

Thứ 6 (05/03) 

 

9h30:

Họp giao ban chung

TP:

CTHĐT, BGH, Trưởng phó các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 7 (06/03) 

 

 

 

CN (07/03)

Sinh viên khóa 53 trở về trường học tập theo kế hoạch. BCĐ phòng chống dịch bệnh, trạm y tế, P QLĐT & CTSV Triển khai việc kê khai y tế cho toàn bộ sinh viên. Có biện pháp cụ thể đối với sinh viên trở về từ vùng dịch.

   
          8h30-9h00: Đón tiếp sinh viên khóa 268 TTGDQP&AN

TP:

Toàn thể CB,SQ TTDQP&AN
                             ĐĐ: TX C7 ( Trạm y tế giúp công tác phòng chống dịch Covid)
   

Nhắc việc:

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 bám sát diễn biến dịch bệnh. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sinh viên trở về trường học tập. Bố trí cán bộ trực và kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường.

2. Lãnh đạo các Khoa, Trung tâm, Bộ môn phối hợp với các Phòng chức năng phân công, giám sát, quản lý giờ dạy trực tuyến của giảng viên.

 

3. Các Khoa, Trung tâm chưa hoàn thiện đề cương chi tiết môn học đề nghị hoàn thiện và gửi về Phòng QLĐT&CTSV  trước 17h00 ngày thứ 5 4/3/2021 cho đ/c Nguyễn Mạnh Toàn qua email nguyenmanhtoantdtt@gmail.com để thành lập hội đồng nghiệm thu.

 

4. Các Khoa, Trung tâm đã được nghiệm thu đề cương chi tiết môn học đề nghị hoàn thiện trước 11h00 ngày thứ 6 5/3/2021 và nộp 02 bản cứng cho đ/c Trần Anh Dũng – P.QLĐT&CTSV để tổng hợp trình ký, nộp file đề cương chi tiết đã hoàn thiện cho đ/c Nguyễn Mạnh Toàn qua email nguyenmanhtoantdtt@gmail.com.

 

5. Đề nghị các chủ nhiệm đề xuất Đề tài, Giáo trình, Tài liệu tham khảo, Tập bài giảng khẩn trương hoàn thiện đề cương theo góp ý của hội đồng nộp về P. QLKH&HTQT-TV trước ngày 05/03/2021.

 

6. Trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân thâm gia viết bài và gửi bài đăng bản tin GDTC&TTTH, số 1 năm 2021. Thời gian nhận bài từ 22/02 đến hết ngày 15/03/2021. Thông tin liên hệ: Bà Tạ Thị Phương sđt:0979427373. Email: taphuongtdtt@gmail.com.

 

7. Đ/c Nguyên chỉ đạo Phòng QTTB, Ban kiểm kê tài sản làm việc cụ thể với các đơn vị xử lý triệt để việc kiểm kê tài sản theo quy định.

 

 

Trực lãnh đạo:

06-07/03/2021: Ô. Hướng Xuân Nguyên P.HT, Ô. Trịnh Duy Bình TP.QTTB