Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 01/02 đến 08/02/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (01/02):

 

8h30:

  CTHĐT, BGH làm việc với lãnh đạo các phòng KHTC, QTTB, TCCB&TT, ĐBCL&TTr, QLĐT&CTSV, HCTH, P. QLKH, HTQT&TV, Khoa SĐH, 

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

9h30:

 Họp giao ban tháng 

TP:

 Theo quy định

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

11h00:

 Họp xét kết quả của khoá 267 trường Đại học Luật Hà Nội  

TP:

 Theo Quyết định

ĐĐ:

Phòng họp giao ban TT

 

 

14h00:

Họp Trung tâm GDQP&AN công bố các quyết định bổ nhiệm

TP:

Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc TT, P. TCCB và toàn thể CB, SQ

ĐĐ:

Phòng họp giao ban TT

 

 

14h00:

 Các đơn vị sinh hoạt triển khai KH trước và sau tết Tân Sửu 

TP:

 Toàn thể CB, GV của đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc của đơn vị

 

 

16h00:

 Họp rút kinh nghiệm Quản lý văn bằng, chứng chỉ

TP:

 BGH, Trưởng, phó P. ĐBCL&TT, P. QLĐT&CTSV, Khoa ĐT SĐH

ĐĐ:

Phòng họp A (Bà Bình chuẩn bị nội dung)

 

 

Thứ 3 (02/02):

 

8h30:

Nghiệm thu đề cương chi tiết khoa CL-BB-QV

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

8h30

Nghiệm thu đề cương chi tiết khoa LLCN&NVSP

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp B

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

 Họp Ban tết Tân Sửu

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

Thứ 4 (03/02):

 

8h30

Ô. Quyết tham gia Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Đ Đ:

Viện KH TDTT

 

 

8h30:

Ô. Trần Dũng khoa Võ-Bơi-Cờ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện

TP:

Mời dự CTHĐT, BGH, lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí quan tâm

Đ Đ:

Viện KH TDTT

 

P. HCTH bố trí xe 16 chỗ XP tại trường lúc 7h00)

 

 

Thứ 5 (04/02):

 

8h30:

Nghiệm thu đề cương chi tiết khoa Võ-Bơi-Cờ

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

8h30:

Nghiệm thu đề cương chi tiết khoa LLCN&NVSP; LLCT

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp B

 

 

10h00:

Gặp mặt LHS Lào tốt nghiệp

TP:

CTHĐT, BGH, Trưởng các đơn vị

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Chi Bộ HC 2 tổ chức kết nạp Đảng viên mới

TP:

  • -           Toàn thể ĐV chi bộ và quần chúng tích cực của chi bộ.
  • -           Mời dự: ĐU, đại diện cấp uỷ các chi bộ 

ĐĐ:

Phòng họp A (Sau lễ kết nạp tiến hành sinh hoạt chi bộ tại Phòng họp B)

 

 

14h00:

Chi Bộ GV 2 tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ

TP:

Toàn thể ĐV chi bộ 

ĐĐ:

Phòng họp B 

 

 

15h30:

Chi Bộ GV 2 tổ chức kết nạp Đảng viên mới

TP:

  • -           Toàn thể ĐV chi bộ và quần chúng tích cực của chi bộ.

Mời dự: ĐU, đại diện cấp uỷ các chi bộ 

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

14h30:

Các chi bộ sinh hoạt

 

  • -           Chi Bộ HC 1, Địa điểm tại phòng họp C

 

  • -           Chi Bộ GV 1, Địa điểm tại Hội trường A

 

  • -           Chi Bộ TTGDQP&AN, Địa điểm tại phòng họp trung tâm

 

 

Thứ 6 (05/02):

 

8h30:

Họp thống nhất vị trí việc làm và số người làm việc tại các đơn vị

TP:

CTHĐT, BGH, trưởng các đợn vị

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h30:

Các khoa, trung tâm tiến hành niêm phong phòng làm việc bàn giao cho Bảo vệ trường 

TP:

Đại diện các khoa, lãnh đạo P QTTB, ô Thái (BV)

ĐĐ:

Phòng làm việc các khoa 

Thứ 7(06/02): 

 

 

Trực lãnh đạo:  Vũ Ngọc Tuấn PTP. KHTC

CN(07/02):

 

 

Trực lãnh đạo:  Lê Quốc Trung PTP. KHTC

Thứ 2 (08/02):

 

9h00:

Ban tết kiểm tra công tác chuẩn bị tết Tân Sửu

TP:

Ban tết theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 3 (08/02):

 

9h00:

Các phòng tiến hành niêm phong phòng làm việc bàn giao cho Bảo vệ trường

TP:

Đại diện các phòng, lãnh đạo P QTTB, ô Thái (BV)

ĐĐ:

Phòng làm việc của các đơn vị 

 

 

Nhắc việc:

 

 

  1. 1.         Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 bám sát diễn biến dịch bệnh tham mưu cho BGH thông tin và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bố trí cán bộ trực và kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường.

 

  1. 2.         ĐC Nguyên chỉ đạo P QTTB xây dựng KH chi tiết cho công tác đảm bảo ANTT, điện nước và đảm bảo công tác VSMT dịp nghỉ tết Tân Sửu.

 

Trực lãnh đạo: